litceymos.ru 1

Додаток 2

(до пункту 19)


Класифікатор звернень громадян


І. Характеристика звернення

1. За формою надходження


1.1. Поштою.


1.2. На особистому прийомі.


1.3. Через уповноважену особу.


1.4. Через органи влади.


1.5. Через засоби масової інформації.


1.6. Від інших органів, установ, організацій.


2. За ознакою надходження

2.1. Первинне.


2.2. Повторне.


2.3. Дублетне.


2.4. Неодноразове.


2.5. Масове.


3. За видами


3.1. Пропозиція (зауваження).


3.2. Заява (клопотання).


3.3. Скарга.

4. За статтю їх авторів


4.1. Чоловіча.

4.2. Жіноча.


5. За суб’єктом


5.1. Індивідуальне.


5.2. Колективне.


5.3. Анонімне.Продовження додатка 2

2


6. За типом

6.1. Телеграма.


6.2. Лист.


6.3. Усне.


7. За категоріями авторів

7.1. Учасники війни.


7.2. Діти війни.


7.3. Інваліди Великої Вітчизняної війни.


7.4. Інваліди війни.


7.5. Учасники бойових дій.


7.6. Ветерани праці.


7.7. Інваліди І групи.


7.8. Інваліди ІІ групи.


7.9. Інваліди ІІІ групи.


7.10. Діти-інваліди.


7.11. Одинокі матері.


7.12. Матері-героїні.


7.13. Багатодітна сім’я.


7.14. Особи, що потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС.

7.15. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.7.16. Герої України.


7.17. Герої Радянського Союзу.


7.18. Герої Соціалістичної Праці.


7.19. Діти.


7.20 Інші категорії


Продовження додатка 2

3


8. За соціальним станом їх авторів


8.1. Пенсіонери.


8.2. Робітники.


8.3. Селяни.


8.4. Працівники бюджетної сфери.


8.5. Державні службовці.


8.6. Військовослужбовці.


8.7. Підприємці.


8.8. Безробітні.


8.9. Учні, студенти.


8.10. Служителі релігійних організацій.


8.11. Особи, що позбавлені волі, особи, воля яких обмежена.


8.12. Інші.


9. За результатами їх розгляду


9.1. Вирішено питання.


9.2. Відмовлено у задоволенні.


9.3. Дано роз’яснення.


9.4. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України „Про звернення громадян” (393/96-ВР).


9.5. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян” (393/96-ВР).


9.6. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України „Про звернення громадян” (393/96-ВР).


9.7. Чекання остаточної відповіді.


Продовження додатка 2

4


ІІ. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян


010 Промислова політика.


020 Аграрна політика і земельні відносини.


030 Транспорт та зв’язок.


040 Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна

політика та будівництво, підприємництво.


050 Фінансова, податкова, митна політика.


060 Соціальний захист.


070 Праця і заробітна плата.


080 Охорона здоров’я.


090 Комунальне господарство.


100 Житлова політика.


110 Екологія та природні ресурси.


120 Забезпечення дотримання законності та правопорядку, реалізації прав і

свобод громадян.


130 Сім’я, діти, молодь, тендерна рівність, фізична культура і спорт.


140 Культура та культурна спадщина.


150 Освіта, наука, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність.


160 Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації.


170 Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини.


180 Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету

Міністрів України.


190 Діяльність центральних органів влади.


200 Діяльність місцевих органів влади.


210 Діяльність органів місцевого самоврядування.


4

220 Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин


230 Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою


Продовження додатка 2

5


210. Діяльність органів місцевого самоврядування.


220. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні

відносини.

230. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій.

240 Інші.