litceymos.ru 1

Кваліметрична модель

Визначення рівня компетентності педагога ДНЗ


Cкладена Мимріковою З.Ф.

За авторами Маслікової І.В., методиста НМЦ

Пилюгіної Т.М.. директора НМЦ
з/п

Чинники

Критерії

Ступінь виявлення (Б)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1

Рівень

методичної


культури

Участь у методичних формах роботи в ролі:

1.1. Слухача.1.2. Виступ із творчим звітом з досвіду роботи.

1.3. Учасник творчої групи.
1.4. Автор ППД, керівник ШППД.1.5. Учасник дослідницько - експериментальної роботи2

Характеристика індивідуального педагогічного стилю педагога

Рівень самоосвітньої діяльності педагога

2.1. Наявність програми самоосвітньої діяльності педагога з методичної проблеми.2.2. Наявність системи роботи з ббраної методичної проблеми (ступінь прояву проблеми самоосвіти в педагогічній діяльності).

2.3. Наявність авторських педагогічних знаходок, ідей у роботі педагога.
2.4. Автор ППД з методичної проблеми.3

Характер перспективного педагогічного досвіду (ППД)

3.1. Репродуктивний (впровадження відомих педагогічних технологій).3.2. Конструктивний (наявність авторських знахідок, ідей).3.3. Новаторський (розробка технологій, систем, моделей з обраної теми).4

Результативність

педагогічної

діяльності


4.1. Якість занять.4.2. Якість діяльності з дітьми (кадрами).4.3. Якість

інтелектуальної продукції педагога (авторські програми, методичний матеріал, публікації, авторські розробки).
4.4. Моніторингове відстороння якості ЗУН.4.5. Результати роботи з дітьми; участь у педкурсах.
Рівень ділової

культури

педагога

Якість документаціонного забезпечення методичної роботи педагога

5.1. Наявність перспективою календарного планування.5.2. Наявність нормативно - правової бази з дошкільної освіти.5.3. Якість ведення планів, індивідуальних характеристик, діагностичних карт, тощо.5.4. Якість створення розвиваючого середовища в групі.5.5. Якість наочного дидактичного матеріалу.6

Громадська позиція педагога

Характер ціннісних орієнтацій (ставлення)

6.1. до дітей.6.2. до педагогічної діяльності.6.3. до природи.6.4. до громадської роботи6.5. до батьків.

6.6. до колег.6.7. до себе (рівень самоаналізу).7

Особисті якості педагога

Спрямованість особистості педагога

7.1. Громадсько -політична спрямованість: активність; єдність слова і діла.7.2. Емоційно - моральна спрямованість: духовність, захопленість справою, відповідальність, самоорганізованість.7.3. Професійна спрямованість (домінанта на професійній техніці): творчість в організації; творчість у роботі 3 батьками, творчість у навчальній діяльності.


Всього:

32 бали - 100%

Набрано: бали - %.