litceymos.ru 1

ФАКУЛЬТЕТ

ФУІФМ


КАФЕДРА

Англійської філології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Мова та літератур (англійська)

КУРС

1

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Порівняльний аналіз граматичних систем рідної та основної іноземної мови

ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

Мельник Д.С.

ВИД МАТЕРІАЛУ

Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання тощо

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (У МБ)

30 КБ

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

Ляхович А.А.Завдання:

  1. опрацювати тему «Прикметник», розглянути його морфологічні особливості, типи прикметників, систему ступенів порівняння прикметників, сталі конструкції пр. порівнянні прикметників.

  2. опрацювати теми «Герундій», «Дієприкметник», «Дієприслівник»:розглянути його форми, його функції в реченні і способи їх вираження.

виконати відповідні вправи на закріплення даних тем з підручника Каушанської