litceymos.ru 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

Форма 6 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

про підтвердження відомостей про юридичну особу,

які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців


- діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)


- діє на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
І. Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Ідентифікаційний код юридичної особи


Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи

Назва юридичної особи*

Скорочене найменування юридичної особи*Відомості підтверджено відповідно до частини одинадцятої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
Прийнято рішення засновників (учасників) юридичної особи продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів

Прийнято рішення засновників (учасників) юридичної особи продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту*Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.


Картку заповнив ________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)