litceymos.ru 1

Календарно-тематичне планування з біології

8 класп/п

Дата


Тема уроку

ПриміткиІ СЕМЕСТР
1
Вступ. Тваринний світ – складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини.
Розділ VI. Тварини

2
Основні процеси життєдіяльності тварин. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функція.
3
Середовище існування тварин. Поведінка тварин. Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки тварин з іншими компонентами.

Лабораторна робота № 1. «Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин.

Тематична

Розділ VII. Різноманітність тварин.

4Загальна характеристика та різноманітність найпростіших мешканців прісних водойм. Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини.


Лабораторна робота № 2. «Спостереження за будовою та процесами життя найпростіших у акваріумі».

5
Багатоклітинні. Губки. Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність. Значення для екосистеми. Охорона губок та кишковопорожнинних.

Лабораторна робота № 3. «Вивчення будови прісноводної гідри» (на мікропрепараті).
6
Черви. Тип плоскі, круглі, кільчасті. Загальна характеристика та різноманітність. Роль в екосистемах. Значення для людини.

Лабораторна робота № 4. «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів».
7
Членистоногі. Клас ракоподібні та павукоподібні. Загальна характеристика. Різноманітність.
8
Клас комахи. Загальна характеристика. Особливості розвитку. Поведінка. Роль в екосистемах. Охорона членистоногих.

Лабораторна робота № 5. «Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до середовища існування».

Залік №1

І семестр

ІІ СЕМЕСТР

9молюски. Загальна характеристика, різноманітність. Роль у екосистемах, значення для людини.


Лабораторна робота № 6. «Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків».

10
Хордові тварини.

Безчерепні. Риби. Загальна характеристика. Поведінка. Роль в екосистемах та господарське значення. Рибне господарство. Охорона.

Лабораторна робота № 7. «Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб».
11
Земноводні. Загальна характеристика. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Різноманітність. Роль екосистемах. Значення для людини .Охорона.

Лабораторна робота № 8. «Порівняння скелетів риб».
12.
Плазуни. Загальна характеристика. Особливості процесів життєдіяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність. Роль в екосистемах. Охорона.
13
Птахи. Загальна характеристика. Пристосування до польоту. Розмноження. Розвиток. Поведінка. Перельоти. Значення для людини. Птахівництво.

Лабораторна робота № 9. «Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я».
14Ссавці. Особливості життєдіяльності. Різноманітність. Сезонні явища у житті ссавців. Поведінка. Роль у екосистемах, значення для людини. Тваринництво. Охорона.

15
Контрольно-залікова робота.

Тематична

Розділ VIIІ. Організми і середовище існування.

16-17
Вплив чинників середовища на тварин. Етичне ставлення людини до тварин. Взаємовідносини людини з видами тварин .Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.

Залік №2

ІІ семестр

Річна