litceymos.ru 1З ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • З ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • 22 серпня 2011 р.

 • З метою запобігання негативному впливу на економіку України значного зростання ціни на імпортований природний газ, забезпечити удосконалення порядку використання коштів державного бюджету:

 • - наданням пріоритету проектам, спрямованим на зменшення споживання природного газу;

 • - розроблення додаткових заходів щодо стимулювання впровадження енергоефективних технологій та ощадливого споживання енергетичних ресурсів, виробництва альтернативних видів палива…МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

 • МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФБАЛАНС СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ В 2010 РОЦІ


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

 • Існує 2 основних напрямки підвищення ефективності виробництва, транспортування та споживання теплової енергії.

 • Перший – це модернізація шляхом розробки та виконання регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики (регіональний рівень).

 • Другий напрямок – це процес реформування через вдосконалення нормативно-правової бази регулювання тарифоутворення, вирішень питань власності, стимулювання енергозбереження і т.п. (національний рівень).
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (2007 – 2010 рр.)ЗАХОДИ ДЛЯ РЕАЛІЗІЇ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗШИРЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ НА ВСЮ ДОНЕЦЬКУ ОБЛАСТЬ ( 2010-2014 рр.)УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБЛЕНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАММОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЛІВ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИКАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПО ЗНИЖЕННЮ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

МОЖЛИВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КОТЛІВ ТА ТЕЦ НА БІОМАСІ ДО 2015 РДИНАМІКА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В ЕВРОПІТЕРМІНИ ОКУПНОСТІ РІЗНИХ ПРОЕКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ


ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК З ТЕПЛОВИМИ НАСОСАМИ

 • З 1 кВтгод палива:

 • Сучасний котел виробляє - 0,92 кВт год теплової енергії;

 • Комбінована установка (когенераційна + тепловий насос) виробляє:

 • - для систем ГВП – 1,7 кВт год теплової енергії;

 • - для опалювальної системи – 1,3 кВт год теплової енергії.

 • Економія палива в порівнянні з традиційною котельною складає: 30 – 50%.

 • Ефективність комбінованої установки (економія палива) тим вища, чим нижче ККД котлів, що заміщуються.

 • Термін окупності визначається вартістю обладнання та існуючими тарифами на паливо і складає 2,8 – 5 років.
ТЕО ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (РОЗРАХУНОК ДЛЯ 1 МЛН.М2 житл.пл.)ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ІТТФ НАН УКРАЇНИ Атестована у 2010 році на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Укомплектована устаткуванням, розробленим в ІТТФ НАН УкраїниДОСВІД ІТТФ НАН УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУВКРАЙ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ

 • В найближчий час завершити розробку регіональних програм комплексної модернізації теплоенергетики для 10 регіонів.

 • Поновити діяльність комісії для обговорення, затвердження та моніторінгу виконання регіональних програм комплексної модернізації теплоенергетики.

 • Питання пріоритетністі виконання регіональних програм комплексної модернізації теплоенергетики, як найбільш ефективний захід економії природного газу – винести на розгляд Кабінету Міністрів України.

 • Скорегувати Концепцію Національної стратегії теплозабезпечення.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!