litceymos.ru 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

27.12.2011 № 428


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2012 рік

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради, 02012533
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Пред-мет заку-півлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)  

Джерело фінансу-вання 

Очіку-вана вартість предмета закупівлі 

Проце-дура закупів-лі 

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

При-мітки

35

8

Препарати лікарські (медикаменти для дітей хворих на гемофілію) (24.42.1)

1132

місцевий бюджет  

251 000,00 (двісті п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.)

відкриті торги

04.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської радиПрепарати лікарські (медикаменти для осіб, необхідні після трансплантації нирок) (24.42.1)

1132  

місцевий бюджет  

842 200,00

(вісімсот сорок дві тисячі двісті грн. 00 коп.)

відкриті торги

02.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради
Устатковання медичне, хірургічне та ортопедичне

(кардіостимулятори 33.10.1)

1132місцевий бюджет  

759 000,00

(сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч 00 коп.)

відкриті торги

02.2012

11.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради
Устатковання медичне, хірургічне та ортопедичне(апарати слухові 33.10.1)

1132

місцевий бюджет  

199 300,00

(сто дев'яносто дев'ять тисяч триста грн. 00 коп..)

відкриті торги

02.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради
Препарати лікарські (медикаменти для лікування синдрому дихальних розладів у новонароджених (куросурф) 24.42.1)

1132


місцевий бюджет

146 800,00

(сто сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

запит цінових пропозицій

02.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради
Продукція харчової промисловості (продуктові набори для хворих туберкульозом 15.83.1;15.61;15.13.1;15.20.1; 15.86.1;15.61.4)

1133

місцевий бюджет

185 500,00

(сто вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)

відкриті торги

02.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради
Частини тіла штучні інші (стенти) 33.10.1

1132

місцевий бюджет

500 000 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

04.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради

Суглоби штучні 33.10.1

1132

місцевий бюджет

290 400,00

(двісті дев'яносто тисяч чотириста грн. 00 коп.)

відкриті торги

02.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (витратні матеріали для перитонеального діалізу) (33.10.1)

1132

місцевий бюджет


1 174 700,00

(один мільйон сто сімдесят чотири тисячі сімсот грн. 00 коп.)


відкриті торги


05.2012


Управління охорони здоров'я Донецької міської ради

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (33.10.1)

2110

місцевий бюджет

30 000 000,0

(тридцять мільйонів грн. 00 коп.)


відкриті торги

06.2012

11.2012

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.09.2012 № 6 .


Заступник голови комітету з конкурсних торгів Гуцало О. Д. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П. 


Секретар комітету з конкурсних торгів Зайцев В. Є. _______________

(прізвище, ініціали)  (підпис)