litceymos.ru 1


Заява на переказ готівки №

Дата здійснення операції

Дата валютування


Назва валюти
№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях
Дебет

Кредит

26004300057784Загальна сума (цифрами)


Платник


Код платника**


Банк платника*

Отримувач

ФОП Сидорчук Марія Сергіївна

Код отримувача*

3116724046

Банк отримувача

ПАТ "БАНК ФОРУМ" в м. Київ

Код банку отримувача*

322948

Загальна сума(словами)

Призначення платежу

Оплата за флористичну продукцію. Без ПДВПред’явлений документ**
(паспорт або документ, що його замінює)

Серія_____№____________,

виданий
(номер документа)

(найменування установи, яка видала документ)
(дата видачі документа)(дата народження)

(місце проживання особи)

Додаткові реквізитиПідпис платника____________

Контролер__________


Бухгалтер_______________

Касир___________

Квитанція №

Дата здійснення операції

Дата валютування


Назва валюти
№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях
Дебет

Кредит

26004300057784Загальна сума (цифрами)


Платник
Код платника**
Банк платника*
Отримувач

ФОП Сидорчук Марія Сергіївна

Код отримувача*

3116724046

Банк отримувача

ПАТ "БАНК ФОРУМ" в м. Київ

Код банку отримувача*

322948

Загальна сума
(словами)

Призначення платежу

Оплата за флористичну продукцію. Без ПДВ

Додаткові реквізитиКонтролер__________


Бухгалтер_______________

Касир___________* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.