litceymos.ru 1

Голові ____________________________

товариства захисту прав споживачів


гр: ______________________________,

який мешкає за адресою: ____________

__________________________________.

тел.: ___________________________

паспорт: серія _____ N ______, виданий
__________________________________
ЗАЯВА
в Українську асоціацію споживачів у випадку придбання покупцем товару неналежної якості"___" _____________ ____ року в магазині ___________________________, що знаходиться за адресою: ______________________________________________, мною було придбано _______________________________________ вартістю _________ грн., що підтверджується чеком, паспортом та гарантійним талоном, в якому передбачено, що гарантійний строк на _____________________________________ встановлений на ________ з дня придбання.

"___" _____________ ____ року виявилося, що ________________________ неналежної якості і не може бути використан__ мною за призначенням.

"___" _____________ ____ року я звернувся в магазин __________________ з письмовою заявою про розірвання договору і повернення мені грошей, які я заплатив за _____________________________________________________, а також за _____________ транспортування. Співробітники магазину в некоректній формі відмовилися прийняти мою заяву.

На мою претензію, що була відправлена рекомендованим листом на адресу магазину _________________________, відповіді не одержано. Зазначеними діями відповідача мені завдано матеріальної та моральної шкоди на суму, відповідно, ______ грн. (з них за транспортування товару - _______ грн.) та _______ грн.

Прошу Українську асоціацію споживачів захистити мої права.

Доручаю Українській асоціації прав споживачів взяти на себе захист моїх прав споживача через суд, за що згоден перерахувати на рахунок УАС 10 % суми, виграної по суду.


"___" _____________ ____ року

Підпис _____________ (_________)