litceymos.ru   1 2 3 4


Дата подання запиту (дд.мм.рррр)..
Сторінку 1 заповнив(підпис) (ініціали, прізвище)
VI. Службові відмітки (заповнюється державним реєстратором)
Вхідний номер запиту

Дата отримання запиту (дд.мм.рррр)..VІІ. Критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для формування вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнити один або декілька критеріїв та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ)3:


Основний вид економічної діяльності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт)


Код за КВЕД..

ОбластьРайон області
Місто


Район міста
Населений пункт


селище міського типу


селище


село


Відомості про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи


Прізвище


Ім’я По батьковіРеєстраційний номер облікової картки платника податків
Паспортні дані5
– серія паспорта– номер паспортаВідомості про засновника (учасника) юридичної особи

Повне найменування юридичної особи – засновника або прізвище, ім’я, по батькові засновникаІдентифікаційний код юридичної особи – засновника або реєстраційний номер облікової картки платника податків засновникаПаспортні дані5
– серія паспорта– номер паспорта
Сторінку 2 заповнив(підпис) (ініціали, прізвище)<< предыдущая страница   следующая страница >>