litceymos.ru 1

Додаток 10

до договору про постачання

електричної енергії

№_______________________

від "___"____________ 20__.


Загальна схема електропостачання


1. Однолінійна схема електропостачання

(наводиться однолінійна електрична схема з загальноприйнятим зазначенням елементів електроустаткування ПС, ВРУ, ЗРУ, ТП, ЛЕП (їх диспетчерських позначень) і засобів обліку електроенергії)


 


2. Загальна блок-схема електропостачання для основних споживачів і субспоживачів

(наводиться схема електропостачання по блоках, якими умовно визначаються електроустановки споживачів та субспоживачів послідовно приєднаних лініями електропередачі до головного блоку, яким умовно визначається джерело живлення, що за правом власності належить Постачальнику або іншій електропередавальній організації – ліцензіату)


ПОСТАЧАЛЬНИК


________________________________

________________________________

________________________________

(Посада, П.І.Б., підпис)

“___”________________20__.

СПОЖИВАЧ


___________________________________________________________________________________________________

(Посада, П.І.Б., підпис)

“_______”_________________20__ .

М. П.

М. П.


Електропередавальна організація (Основний

споживач) _______________________________________________________________________________________________________________

(Посада, П.І.Б., підпис)

“_______”_________________20__ .
М. П.
УВАГА! Порядок оформлення схем вказується на звороті.


3. Порядок оформлення схем:


На схемах вказуються:


  1. межі балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між суб’єктами господарювання у точках надходження та віддачі електроенергії до/з технологічної електромережі Споживача – власника цих мереж;

  2. місця встановлення розрахункових засобів обліку для розрахунків із Споживачем (Основним споживачем) і субспоживачами;

  3. місця приєднання автономних джерел живлення (дизель-електростанції, апарати безперебійного живлення, акумуляторні батареї) та місця встановлення комутаційної апаратури з резервування (для 1 та 2 категорії надійності електропостачання). Схеми АВР у Споживача, схеми (заходи), які перешкоджають паралельній роботі автономних джерел живлення з енергосистемою;

  4. точки продажу електроенергії Споживачу та субспоживачам,умовними позначеннями:


Іб – межа балансової належності Сторін;

Іе – межа експлуатаційної відповідальності Сторін;

Тп - точка продажу електроенергії;

Ор– облік розрахунковий;

От - облік технічний;

~
– автономні джерела живлення (ДЕС, генератори тощо);

І б;е - межі балансової належності мереж та експлуатаційної відповідальності Сторін співпадають;

І б;е; Тп; Ор - межі балансової належності мереж та експлуатаційної відповідальності сторін, точка продажу електроенергії, місце встановлення розрахункового обліку співпадають.

Примітка: Якщо є необхідність визначення однолінійної схеми на окремих аркушах, вони оформлюються підписом уповноважених осіб Сторін і скріплюються печаткою.

Умови, що викладені у цьому додатку є істотними та обов’язковими для цього Договору. У разі зміни будь-яких умов, зазначених у цьому додатку, Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та ініціювати переоформлення або внесення змін до нього.