litceymos.ru 1 2 ... 5 6

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ


ЖУРНАЛ


обліку спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів


фізкультурно-оздоровчого (спортивного) клубу

«___________________»

/назва/

загальноосвітньої школи I-III ступенів №____


м. Артемовська.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

На засіданні ради методичного об’єднання

вчителів фізичної культури

Від___________ 200_року.


м. АРТЕМІВСЬК-201__ рік.


Інструкція по заповненню журналу

1.Журнал заповнюється головою спортивно-оздоровчого клубу, або одним з членів Ради клубу.


2.У розділі облік проведення фізкультурних і спортивно-

масових заходів запис проводити згідно

плану міських, позашкільних і клубних заходів.


3.У розділі документація спортивно-масових заходів

звідні відомості заповнюються з протоколів змагань по видам спорту.


4.Журнал повинен зберігається в раді колективу фізкультури

(Раді спортклубу).


5.Всі записи виконуються акуратно, розбірливо.


Методичні рекомендації підготував:

Вольвак М.О. - учитель фізичної культури загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 м. Артемівська, Донецької області, учитель – методист


Передмова.

З метою поліпшення фізкультурно-оздоровчої та спор­тивної роботи у навчальних закладах освіти, боротьби з негативними явищами, необхідніс­тю розв'язання соціальних проблем, виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу ос­віту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та положень Цільової комплексної програми «Фізичне виховання — здоров'я нації», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 210 від 22.03.2002 р., в нав­чальних закладах спільно з міським управлінням фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України утворено фізкультурно-спортивні клуби, як первинний структурний підрозділ спортивних спілок учнівської молоді.


У методичних рекомендаціях, які виконані у вигляді журналу обліку роботи клубу, врахований опит роботи фізкультурно-оздоровчих ,фізкультурно-спортивних та спортивних клубів м. Артемівська, Донецької області.

Запропонований журнал допоможе керівникам клубу вести облік всієї спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи пов’язану з роботую Клуба. Організувати різноманітні змагання, дні здоров'я, спортивні свята, у відповідності з нака­зом Міністерства освіти і науки України № 468 від 21.07,2003 р. формувати збірні команди з різних видів спорту.

Організація і контроль різноманітних форм фізичного виховання дозволить охопити значну кількість учнів навчального закладу регулярними заняттями фізичною культурою та спортом, покращити її якість, оптимізувати режим навчально-виховного процесу. Мотивірувати вчителів, учнів та їх батьків до здорового способу життя.


РАДА КЛУБУ.


Голова клубу:_____________________


Рада клубу: 1._______________________


2._______________________


3._______________________


4._______________________


5._______________________


6._______________________

7._______________________


Волонтері:

П І Б.

Вид спорту.

12

3
456789

Години занять:


Дні

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Субота

Неділя

Година проведення заходів


Відомості

про членів фізкультурно-оздоровчого клубу

«__________________»№п/п

П.І.Б

Рік зарахування до клубу

Рік вибуття із клубу

Домашня адреса.

Телефон.Календарній план

спортивних та фізкултурно-оздоровчих заходів

на 201__-201_ навчальний рік.п/п


Назва заходу

Дата проведення

Відповідальній за проведення

следующая страница >>