litceymos.ru 1

Електронна бібліотека ДНЗ №25

Розділ

Автор

Назва

Анотація

Рік,видавниц.

1

Метод

Л-ра.

Л.Лохвицька,

А.Андрущенко.

Дошкільникам про основи здоров`я.

Розкриваються особливості надання знань про основи здоров`я д.дошк.віку. подано варіативну програму «Про здоров`я треба знати, про здоров`я треба дбати» відповідно вимог Б.П. «Я у Світі».

Тернопіль. Мандрівець

2008

2.

Енцик.

Л-ра

Упорядники:

О.Даниленко,

Н.Вакуленко,

О.Копєйкіна.


Українська мозаїка.

Містить твори українських поетів та письменників, які відібрано згідно вимог чинної програми розвитку. Твори згруповані для читання й розповідання.

Київ

«АВДІ»

2008

3.

Дит.

Л-ра

В.Верховець

Правила безпеки на дорозі для малят.

Зібрані віршовані твори, які проілюстровані по безпеці на дорозі. Також вміщені завдання –розмальовки.

Київ.

Поліграф книга

2006


4.

Метод

Л-ра

Укладачі :

Л.Швайко,

І.Молодушкіна.


Експериментальна діяльність в ДНЗ.

Висвітлюються теоретичні основи експерименту, вимоги і нормативна база щодо його проведення. Наведені рекомендації щодо організації пошуково-дослідницької роботи з дошкільниками.

Харків

Основа

2010

5.

Метод

Л-ра

Н.Горошко

Зображувальна діяльність

Посібник містить матеріали методичного і практичного характеру щодо проведення та планування занять із зображувальної діяльності.

Вид.»Ранок»

2007

6.

Метод

Л-ра

Укладач:

А.Швайка

Настільна книга вихователя ДНЗ

Пропонується методичний матеріал, витяги з нормативних документів, психологічні рекомендації щодо розвитку виховання та навчання дітей, саморозвитку професійних та особистісних якостей вихователя.

Видавнича група Основа

2009

7.

Метод

Л-ра

Укладач:

О.Рудік

Настільна книга вихователя –методиста ДНЗ

Містить актуальні матеріали для вихователя-методиста ДНЗ: аналізу, форми і методи методичної роботи, планування освітнього процесу, рекомендації щодо контрольно-аналітичної діяльності.


Видавнича група Основа

2010

8.

Метод

Л-ра

А.Богуш,

Н.Гавриш,

Т.Котик.

Методика організації художньо-мовленевої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах.

Висвітлено зміст, завдання і методику організації худ-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Розкрито різні види худ-мовл.діяльності.

Київ Слово

2006

9.

Енц.

Л-ра

О.Бобир

Етикет учителя

Посібник знайомить з основними правилами етикету. Розкриває історію виникнення та розвитку етикету , починаючи із зародження народних звичаїв, традицій та ритуалів. Практикум, вікторина, тести дають можливість перевірити знання правил етикету, виробити основні уміння щодо їх застосування.

Видавничий дім

Слово

2009

10.

Метод

Л-ра

Т.Левченко

Громадянська освіта а ДНЗ

Містить матеріали для ознайомлення старших дошкільників зі світом людей, уявлення про державу, закон, права та обов’язки, людські чесноти. Подані конспекти занять та художні твори відповідно розділів програми «Я у Світі»

Харків

Вид.група

Основа

2011

11.

Метод

Л-ра

Л.А.Шик


Індивідуальний підхід до дитини в ДНЗ

Визначені основні шляхи реалізації індивідуального підходу до дитини в умовах ДНЗ.

Харків

Вид.група

Основа

2010

12.

Метод

Л-ра

Т.Піроженко

Особистість дошкільника:

перспективи розвитку

Розкриваються основні питання організації життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах особистісно орієнтованої педагогічної технології.

Мандрівець

Тернопіль

2010

13.

Метод

Л-ра

Л.В.Калуська

Здоров`я дитини в садку та родині

Містить авторську програму «Бережи здоров`я змалку». Головна мета програми-фізична, соціальна та психологічне здоров`я дитини.

Харків

«Ранок-НТ»

2005

14.

Метод

Л-ра

І.Барташнікова

Розвиток сенсорних здібностей і пам`яті у дітей 5-6 років життя

Розвиток сенсорних здібностей та пам`яті допомагають підготувати дитину до школи

Тернопіль

Навчальна книга

2007

14.

Метод

Л-ра

Т.Мамот

Пальчиками граємо-мову розвиваємо


Подано пальчикові вправи у віршованому супроводі

Тернопіль 2009

16.

Метод

Л-ра

А.Шик

Пісочна терапія в роботі дошкільного закладу

Рекомендації щодо застосування піскової терапії в ДНЗ

«Основа»

2010

17.

Метод

Л-ра

В.Суржанська

Розвиваємо творчі здібності

Висвітлено теоретичні питання дитячої творчості, методичні поради

Харків «Основа»

2007

18.

Метод

Л-ра

С.Хромова

Психологические игри для детей

Система ігор які допомагають спілкуватися з однолітками та іншими

Москва

2007

19

Метод

Л-ра

С.Чижова

Дитяча агресивність

Книга про дитячу агресію, причини її виникнення та прояви у дітей різного віку.

Ярославль

Академія розвитку

2001

20.

Метод

Л-ра

Т.Прищепа

Психологічне здоров`я дошкільників

Посібник містить корекційно-розвивальну програму, семінарські заняття для педагогів, що спрямовані на збереження психічного здоров`я дітей.


Харків «Основа»

2010

21.

Метод

Л-ра

Р.Романчук

Формування первинних екологічних уявлень у дошкільників

Вміщені методичні матеріали, що мають практичну спрямованість на формування екологічних знань дошкільників, ознайомлюють з законами природи.

Запоріжжя 2008

22.

Для батьків

Н.Чуб

Довідник для батьків дошкільників

Вміщені поради, щоб полегшити адаптацію дітей до будь-яких життєвих ситуацій, попередити розповсюджені помилки у вихованні та розвитку дітей. Подані відповіді на «важкі» питання

ТОВ «Веста»

2007

23.

Метод

Л-ра

Н.Чуб

Ігри упродовж дня

Посібник містить підбірку цікавих ігор для дітей дошкільного віку

ТОВ «Веста»

2007

24.

Метод

Л-ра

Н.Нечипорук

Розвивальні ігри для дошкільників

Подані ігри та вправи основною метою яких є розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфери дошкільників; формування в них мислити емоційно, творчо

Вид.група

Основа

2007


25.

Метод

Л-ра

З.Плохій

Виховання екологічної культури дошкільників

Розкрито сутність екологічної культури, її складові. Висвітлюються теоретичні аспекти та методичні поради.

Київ.

Ред..журналу «Дошк.вих»

2002