litceymos.ru 1


Додаток

до рішення виконкому міськради

від 10.02.2010 №50

ЗВІТ

про базове відстеження очікуваної результативності регуляторного акта –

проекту рішення виконкому міської ради "Про встановлення тарифів

на теплову енергію у м. Кривому Розі"


1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: проект рішення виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на теплову енергію у м. Кривому Розі".


2.Назва виконавця заходів з відстеження: управління економіки виконкому міськради.


3.Цілі прийняття регуляторного акта:


  • стабільне забезпечення споживачів міста тепловою енергією та приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на її виробництво;

  • поліпшення якості послуг із постачання теплової енергії;

  • забезпечення сталої роботи державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" та комунального підприємства теплових мереж "Криворіж-тепломережа".4.Строк виконання заходів із відстеження: з 28.12.2009 по 28.01.2010.

5.Тип відстеження: базове.

6.Методи одержання результатів відстеження: за фінансовими звітними даними ДП "Криворізька теплоцентраль" і КПТМ "Криворіжтепломережа" здійснено аналіз кількісних та якісних показників їх господарської діяльності за ІV квартал 2009 року.


7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа-тивність, а також способи одержання даних: фінансова звітність ДП "Криворізька теплоцентраль" і КПТМ "Криворіжтепломережа".

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта:


Кількісні показники:

- рівень доходів від надання послуг із постачання теплової енергії;

- ліквідація збитків від основного виду діяльності підприємств-надавачів послуг із постачання теплової енергії;

- підвищення рівня розрахунків підприємств-надавачів послуг із постачання теплової енергії за енергоносії та платежів до бюджету;

- кількість звернень від споживачів.

Якісні показники:

- поліпшення якості послуг із постачання теплової енергії (за бальною системою згідно з методикою);

- стабільність роботи підприємства (обсяги надання послуг із постачання теплової енергії).

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Діючі на сьогоднішній день тарифи на послуги теплопостачання були встановлені рішеннями виконкому міської ради від 08.04.2008 №110 "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі для установ, організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів", від 13.08.2008 №584 "Про упорядкування тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі" (зі змінами від 26.11.2008 №822) для населення.

Базою кількісних та якісних показників для здійснення базового відстеження очікуваної результативності регуляторного акта – проекту рішення виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на теплову енергію у м.Кривому Розі" обрано ІV квартал 2008 року та ІV квартал 2009 року.


Порівняльний аналіз кількісних показників по

КПТМ "Криворіжтепломережа"
з/п

Показники

Одиниці

виміру


Період

Відхилення, +/-

абслют.

величина


%


ІV квартал 2008 року

ІV квартал 2009 року

1

Дохід від реалізації послуг із

постачання теплової енергії

млн.грн.

166,1

201,2

+ 35,1

121,1

2

Фінансовий результат від

реалізації послуг з постачання

теплової енергії

млн.грн.

- 31,2

- 33,6

- 2,4

107,6

3

Рівень сплати за електроенергію

%

57,3

26,6

- 30,7

46,4

4

Рівень сплати за природний газ

%

59,8

37,3

- 22,5

62,4

5

Рівень сплати до бюджетів усіх рівнів(податки)


%

7,0

191,5

+ 184,5

в 27,4 р.

6

Кількість звернень від споживачів

шт.

1060

770

- 290

72,6


Порівняльний аналіз якісних показників по

КПТМ "Криворіжтепломережа"

з/п

Показники

Одиниці виміру

Період

Відхилення, +/-

абслют.

величина

%


ІV квартал 2008 року

ІV квартал 2009 року

1

Обсяги реалізації

тис.Гкал

769,1

742,3

- 26,8

96,5


Порівняльний аналіз кількісних показників по

ДП "Криворізька теплоцентраль"з/п


Показники

Одиниці

виміру

Період

Відхилення, +/-

абслют.

величина


%


ІV квартал 2008 року

ІV квартал 2009 року

1

2

3

4

5

6

7

1

Дохід від реалізації послуг із

постачання теплової енергії

млн.грн.

82,2

97,5

+ 15,3

118,6

1

2

3

4

5

6

7

2

Фінансовий результат від

реалізації послуг з постачання

теплової енергії

млн.грн.

0,7

-1,2

- 1,9

в 3,7 р.


3

Рівень сплати за електроенергію

%

100,0

16,9

- 83,1

16,9

4

Рівень сплати за природний газ

%

12

36

+ 24,0

в 3 р.

5

Рівень сплати до бюджетів усіх рівнів(податки)

%

25,9

234

+ 208,1

в 9 р.

6

Кількість звернень від споживачів

шт.

19

12

- 7,0

63,2


Порівняльний аналіз якісних показників по

ДП "Криворізька теплоцентраль"

з/п

Показники

Одиниці виміру

Період

Відхилення, +/-

абслют.


величина


%


ІV квартал 2008 року

ІV квартал 2009 року

1

Обсяги реалізації

тис.Гкал

432,9

469,3

36,4

108,4


У період, що аналізувався, КПТМ "Криворіжтепломережа" реалізовано 742,3 тис.Гкал., ДП "Криворізька теплоцентраль" 469,3 тис.Гкал.

Підприємства за ІV квартал 2009 року отримали доходи від основної діяльності: КПТМ "Криворіжтепломережа" в сумі 201,2 млн.грн., ДП "Криворізька теплоцентраль" – 97,5 млн.грн.

За фінансовими показниками роботи підприємств в ІV кварталі 2009 року вони отримали збиток:

- комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" - у розмірі 33,6 млн.грн.;

- державне підприємство "Криворізька теплоцентраль" - у розмірі 1,2 млн.грн.

Головними причинами збиткової діяльності комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" у період, що аналізувався, стали наступні фактори:

- збільшення понаднормованих втрат у теплових мережах, у результаті чого підприємство додатково отримало збиток у розмірі 26,5 млн.грн.;

- з жовтня по грудень зросла ціна електроенергії: для 1 класу напруги на 6%, а для 2 класу – на 5%, що призвело до збільшення збитків на 3,8 млн.грн.;

- у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 №359, відповідно до якої з 1 травня 2009 року введено 2-відсотковий збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, і як наслідок, зростання вартості природного газу (із транспортуванням), у результаті чого підприємство отримало збиток у розмірі 3,3 млн.грн.


Основними причинами збиткової діяльності державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" у ІV кварталі 2009 року є зростання витрат підприємства, а саме:

- підвищення тарифів на електроенергію, що збільшило збиток на 2,7 млн.грн.;

- збільшення оплати за природний газ, у результаті чого підприємство додатково отримало збиток у розмірі 0,4 млн.грн.;

- зростання цін на матеріали, металопрокат та запасні частини призвело до збільшення збитків на 0,1 млн.грн.

Разом з тим, зменшення заробітної плати та нарахувань на неї внаслідок зміни графіка роботи ДП "Криворізька теплоцентраль" дозволило заощадити 2,0 млн.грн.

До основних факторів, які зумовлюють збільшення витрат підприємств теплокомуненергетики і, як наслідок, отримання збитку, належать:

- зростання рівня мінімальної заробітної плати, згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" з 1 січня 2009 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 605 грн., з 1 квітня 2009 року – 625 грн., з 1 липня 2009 року – 630 грн., з 1 жовтня 2009 року – 650 грн., з 1 листопада 2009 року – 744 грн.;

- підвищення вартості електроенергії, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 № 745;

- підвищення рівня втрат теплової енергії, у діючому тарифі (для населення) враховані втрати на рівні 13%, у той час як при розрахунку вартості теплової енергії по КПТМ "Криворіжтепломережа" необхідно врахувати новий рівень втрат теплової енергії в теплових мережах у розмірі 22,9%, у зв’язку з тим, що підприємством були проведені відповідні теплові випробування та за результатами яких Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) було погоджено та Дніпропетровською облдержадміністрацією затверджено новий рівень втрат теплової енергії в теплових мережах.

Для визначення стабільності роботи підприємств необхідно порівняти планові показники виробничої програми з показниками фактичного її виконання. Так, в період базового відстеження по КП "Криворіжтепломережа" було заплановано надання послуг теплопостачання у розмірі 1088,7 тис.Гкал, фактично – 742,3 тис.Гкал (виконання 68%); по ДП "Криворізька теплоцентраль" заплановано – 580,9 тис.Гкал, фактично – 469,3 тис.Гкал (виконання 80%). Це пов'язано з тим, що на території міста пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 80С почалося з 27.10.2009 і опалювальний сезон було розпочато з 29.10.2009, а не з 15.10.2009 як планувалося. Крім цього, споживачами останнім часом запроваджуються заходи, спрямовані на економію енергоресурсів. Наприклад, за IV кв. 2009 року кількість установлених побудинкових лічильників збільшилася на 939 од. (у 12,5 разів), порівняно з IV кв. 2008 року, та склала 1020 од.Оцінка якісного показника "поліпшення якості надання послуг" наведена в таблиці:


Назва підприємства

Бал

IV кв. 2008 року

IV кв. 2009 року

КПТМ "Криворіжтепломережа"

3

3

ДП "Криворізька теплоцентраль"

3

3


Примітка: Оцінка якісного показника "поліпшення якості надання послуг" здійснюється за 4-бальною шкалою, враховуючи що "4" – є найвищим балом. У разі досягнення більше ніж 50% якісного показника, результат оцінюється балом "3"; якщо менше ніж 50% - "2", практично не досягнуто - "1".

За результатами проведеного аналізу встановлено, що розробка проекту рішення "Про встановлення тарифів на теплову енергію м.Кривому Розі" є актуальним для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" та державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" і поліпшення якості надання послуг з теплової енергії.

Аналіз базового відстеження свідчить про необхідність перегляду тарифів на теплову енергію, з метою належного забезпечення споживачів міста життєво необхідними послугами з централізованого опалення і постачання гарячої води та приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на її виробництво.

Таким чином, пропонується погодитися з пропозиціями КПТМ "Криворіжтепломережа" та ДП "Криворізька теплоцентраль" щодо необхідності здійснення розрахунків економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію з урахуванням змін, які відбулися в нормативно-правовій базі, а саме дію:


- Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" відповідно до якого підвищено ставку податку з власників транспортних засобів; "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати", відповідно до якого рівень мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 року - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні;

- Постанов Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745, згідно з якою передбачено щомісячне підвищення тарифів на електроенергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, до 5% від рівня тарифів у попередньому місяці; від 14.04.2009 №359 "Про внесення змін до Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ", відповідно до якої з 1 травня 2009 року введено 2-відсотковий збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ.

Зважаючи на вищевикладене, пропонується КПТМ "Криворіжтепломережа" (Мітін С.М.) та ДП "Криворізька теплоцентраль" (Донець О.В.) надати відповідні економічно обґрунтовані розрахунки до Державної інспекції з контролю за цінами у Дніпропетровській області для погодження.


Керуюча справами виконкому Н.Подоплєлова