litceymos.ru 1

Директору ЗСШ№6

Морокко Людмилі Миколаївні

(ПІБ директора)

_____________________________

(ПІБ заявника)

Адреса_______________________

_____________________________

Домашній телефон ____________

Мати (ПІБ)___________________

_____________________________

_____________________________

(місце роботи, посада, робочий телефон)

Батько (ПІБ)__________________

_____________________________

_____________________________

(місце роботи, посада, робочий телефон)


Заява


Прошу прийняти мого сина (дочку) (ПІБ)__________________________

____________________________, «____»__________року народження (серія_____№ _________ свідоцтва про народження), у _____клас СШ№6


Беру на себе наступні обов’язки:


1. Забезпечувати відвідування дитиною всіх навчальних занять.

2. Забезпечити здоровий спосіб життя дитини, повноцінне харчування й

діловий зовнішній вигляд дитини.

3. Забезпечити дитину необхідним навчальним приладдям.

4. Давати дитині завдання з ведення домашнього господарства.

5. Цікавитися навчальними досягненнями дитини і виконанням нею своїх

обов’язків, регулярно відвідувати класні і загально шкільні батьківські

збори, зустрічатися з класним керівником.

6. Нести відповідальність за правопорушення дитини, псування майна школи,

заохочувати і виховувати дитину, відшкодовувати матеріальні збитки, заподіяні

школі.


_________________ ____________________

(дата) (підпис)