litceymos.ru 1Генеральному директору
ТОВ "_____________________________"
П. І. Б. ____________________________


__________________________________
__________________________________
(П. І. Б. фізичної особи)ЗАЯВА


Надаю згоду на обробку моїх персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю "___________________" з метою здійснення прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону, ведення кадрового діловодства, нарахування заробітної плати та інших передбачених законом виплат, утримання податків та інших, передбачених законом обов'язкових платежів.

З цією метою передаю ТОВ "____________________" інформацію про П. І. Б., дату та місце народження, домашній та мобільний телефон, електрону адресу, місце реєстрації, паспортні дані, освіту, сімейний стан, дітей, громадянство, наявність закордонного паспорта, наявність та категорію водійських прав, наявність судимості, дані про досвід роботи.

Підтверджую, що з Положенням про персональні дані Товариства з обмеженою відповідальністю "___________________" ознайомлений.

Підтверджую про взяття на себе зобов'язань виконувати вимоги Положення про персональні дані Товариства з обмеженою відповідальністю "_______________________", Закону України "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових та локальних актів ТОВ "________________________", що регулюють питання захисту персональних даних фізичних осіб.______________

Дата

___________________

підпис