litceymos.ru 1

Додаток 5

до договору про спільне використання технологічних електричних мереж

________________

від «______»__________20___

З Р А З О К

Довідка про обсяги переданої електричної енергії

___________________________________

(найменування Власника мереж)

за базовий період __________р.
№ з/п


Найменування позиції

Обсяги, тис. кВт*год/рік


Всього

В тому числі:

1 клас

2 клас

1

2

3

4

5

1.

Надходження активної електроенергії в технологічні електричні мережі (далі ТЕМ) Власника мереж
2.

Віддача активної електроенергії з ТЕМ Власника мереж всього,


у тому числі:
2.1.


Користувачу (мережі СО ДОЕ)2.2.

Суб’єктам господарювання, передачу електроенергії яким забезпечує Користувач


2.3.

Електропередавальним організаціям (в межах території здійснення ліцензійної діяльності Користувача)


2.4.

На власне споживання Власника мереж


3.

Втрати активної електроенергії в ТЕМ Власника мереж всього (WPбаз),у тому числі:


3.1.

пов’язані з власним споживанням електроенергії Власника мережПримітка: обов’язковим додатком до цієї довідки є лист-розшифровка.

ВЛАСНИК МЕРЕЖ:

__________________________________

__________________________________

___________________________________

___________________________________

(Посада, П.І.Б.,підпис)

«_____»________________20___.

М.П.
КОРИСТУВАЧ:


______________________________________________________________________________________________________

__________________________________

(Посада, П.І.Б., підпис)

«_____»________________20___.

М.П.