litceymos.ru 1

Вплив шуму на здоров′я людини


Різний вид шуму на організм людини справляє як позитивний , так і негативний вплив. Здавна відомо сприятливий вплив на організм людини шумів природного середовища ( листя, дощу, річки та інш.). Статистика говорить про те, що у людей, які працюють в лісі , біля річки, на морі, рідше, ніж у жителів міст, зустрічаються захворювання нервової та серцево- судинної системи. Встановлено, що шелест листя, спів птахів, звуки дощу, струмка оздоровлюють нервову систему. Під впливом звуків шуму водоспаду, посилюється робота м’язів. Про позитивний вплив гармонічної музики було відомо з давніх часів.

Відомо також і про негативний вплив звуку. Одним із тяжких наказань в середньовіччя було вплив звуками від ударів могутнього дзвону, коли обречений вмирав в страшних муках від нестерпного болю у вухах.

Реакція людини на шум залежить від того , які процеси домінують в центральній нервові системі . Діапазон впливу шуму на людину широкий: від суб’єктивного відчуття до об’єктивних патологічних змін в органі слуху, центральній нервовій, серцево- судинній, ендокринній системах та інш. Тобто, шум діє на життєво важливі органи і системи. Можна виділити такі категорії впливу чутливої акустичної енергії на людину:

-вплив на слухову функцію ( слухова адаптація, слухова втома, тимчасова чи постійна втрата слуху); – порушення здатності передавати і сприймати звуки мовного спілкування; – роздратованість, тривога, порушення сну; – зміна фізіологічних реакцій організму на стресові сигнали і сигнали, які не являються специфічними для шумового впливу; – вплив на соматичне і психічне здоров′я; -вплив на виробничу діяльність, розумову працю.

Міський шум сприймається в першу чергу суб’єктивно. Значну роль у виникненні у людини неприємних відчуттів відіграють його відношення до джерела шуму, а також закладена в шумі інформація. Реакція населення на шум у населення неоднорідна. Надто чутливі до шуму 30% людей, мають нормальну чутливість – 60%, нечутливі -10%.


Встановлена пряма залежність кількість скарг населення на стан здоров′я на примагістральні території.

Звукові хвилі при відповідній інтенсивності і частоті являються специфічним подразником для органу слуху. При достатньо високому рівні шуму і нетривалому його впливі спостерігається зниження слуху, що призводить до тимчасовому підвищенню його порогу. З часом він може відновитись. Тривалий вплив звуку високої інтенсивності може спричинить незворотню втрату слуху ( туговухість).

Особливої уваги заслуговують результати досліджень впливу шуму на серцево – судинну систему. Під його дією прискорюється або уповільнюється пульс, змінюється артеріальний тиск, змінюється ЕКГ, плетизмо- і реоенцелограмма. В лабораторних умовах після двохгодинного інтенсивного транспортного шуму ( 80-90 дБА) виявлено значне зменшення частоти серцевих скорочень і характерні зміни окремих показників ЕКГ. Коливання артеріального тиску сягають 20-30 мм рт. ст. Під дією шуму літака що летить зростає опір периферичному кровообігу ( на 23%), змінюються показники мозкового кровотоку.

Шум являється одним із подразників в нічний час: порушує сон і відпочинок ( глибина сна становить 82%).

Рівень шуму нормується СанПіНом №3077-84. Нормованими параметрами непостійного шуму являються еквівалентні по енергії та максимальні рівні звуку рівні звуку.

ДЗ «Обухівська райСЕС» проводяться заміри рівнів шуму на території житлової забудови відносно автомобільних доріг в денний час. В середньому показники рівнів шуму відповідають санітарним нормам.

В нічний час – від 22-00 до 8-00 не рекомендується проведення робіт, зв’язаних із шумоутворенням. Результати захисту від шуму улиць забезпечуються заміною вікон на більш герметичні ( металопластикові, багатошарові), застосування в будівництві звукоізолюючих матеріалів. Найбільш дієві заходи по боротьбі із шумом – зменшення рівня звуку в джерелі шуму. Для збереження свого здоров′я і здоров′я людей навколо рекомендуємо: відрегулювати роботу побутової техніки в помешканнях, з ціллю зменшення її рівня шуму, дотримуватись шумового режиму проживання в багатоквартирних будинках ( не включати голосно музику, не шуміти і зменшити шумове навантаження у вечірній і нічний час).

Щоб зберегти і покращити здоров′я рекомендую побільше відпочивати на природі і слухати чарівні звуки природного середовища.