litceymos.ru 1
АНКЕТА

Тренінг з публічної звітності організацій громадянського суспільства, червень 2012


Усі отримані дані будуть узагальнені і подані конфіденційно, без посилання на організацію. 1. Назва Вашої організації1 1. Дата реєстрації 1. Сфери діяльності (виберіть не більше 3)

 • Розвиток сільського господарства

 • Розвиток бізнесу

 • Чорнобиль

 • Діти та молодь

 • Громадянська освіта

 • Права споживачів

 • Культура, мистецтво, література

 • Екологія, захист навколишнього середовища

 • Охорона здоров’я, медицина

 • Розвиток сектору НУО

 • Розвиток благодійності

 • Корпоративна відповідальність бізнесу

 • Права людини

 • Засоби масової інформації

 • Політика, законодавство, держава

 • Професійні асоціації


 • Релігійні асоціації

 • Жінки

 • Вирішення соціальних питань

 • ВІЛ/СНІД

 • Регіональний розвиток

 • Інше (що саме)

_______________________

 • Не знаю 1. Рівень, на якому працює організація (будь ласка, відзначте всі можливі відповіді)

 • Місцевий

 • Регіональний

 • Національний

 • Міжнародний
 1. Вид діяльності

 • Захист інтересів та їх лобіювання

 • Дослідження та аналітика

 • Адміністрування грантових програм

 • Тренінги та консультування

 • Реабілітація

 • Розробка суспільно-політичних рекомендацій

 • Освітянська діяльність

 • Поширення інформації

 • Благодійність

 • Надання соціальних послуг

 • Правова допомога

 • Інше (що саме)______________________
 1. Кількість постійних співробітників
 1. Дохід організації (оберіть варіант, що відображає дохід за 2011 рік)

 • $0 - $500

 • $501 - $999

 • $1,000 - $4,999

 • $5,000 - $9,999

 • $10,000 - $19,999

 • $20,000 - $29,999

 • $30,000 - $49,999

 • Більше $50,000

 • Не знаю

 1. Типи фінансування (оберіть всі варіанти, що підходять)


 • Членські внески

 • Індивідуальні пожертви

 • Державне фінансування

 • Благодійні пожертви бізнесу

 • Гранти міжнародні

 • Особлива власна діяльність така як соціальне підприємство

 • Гранти національні

 • Інше

 • Не знаю
 1. Назвіть 3 основні цінності організації

1.


2.


3. 1. Чи можете Ви назвати кілька основних досягнень Вашої організації за останні 3 роки? 1. Як ви дізнаєтеся про зазначені вище досягнення? Як Ви визначаєте їх?Через:

 • моніторинг

 • оцінку

 • систему зворотного зв'язку

 • інше (що саме) __________________________
 1. Що ви розумієте під поняттям «публічна звітність»? 1. Чи Ваша організація вже публікувала річні звіти? Якщо так, то скільки разів?

 • Так; скільки разів -

 • Ні (переходьте до питання 23)
 1. На якій мові Ви готуєте річний звіт? Будь ласка, перерахуйте усі варіанти, що підходять


 • Українська мова

 • Російська мова

 • Англійська мова

 • Німецька мова

 • Французька мова

 • Інше (що саме) ___________________________
 1. Вкажіть, кому із нижченаведеного списку Ви зазвичай надсилаєте свій річний звіт

 • Органам влади місцевого рівня

 • Органам влади національного рівня

 • Членам ОГС

 • Клієнтам

 • Донорам

 • Інше (будь ласка, конкретизуйте)

____________________________

 1. Чи містять ці звіти фінансовий звіт та/або аудиторський звіт?

Фінансовий звіт

Аудиторський звіт

 • Так

 • Ні

 • Так

 • Ні

 1. Хто у вашій організації відповідає за розробку річного звіту?
Посада -

 1. Чи має Ваша організація розроблену процедуру підготовки річних звітів?

 • Так

 • Ні

 1. Що Ви вважаєте сильними сторонами Ваших публічних звітів? (Будь ласка, якщо це можливо, назвіть 2 сильні сторони)

1.


2.

 1. Що ви вважаєте слабкими сторонами Ваших публічних звітів? (Будь ласка, якщо це можливо, назвіть 2 слабкі сторони)


1.


2. 1. Якими чином Ви розповсюджуєте річний звіт? Будь ласка, вкажіть усі варіанти, що підходять.
Форми

Сайт ОГС

Сайти інших ОГС

Елек-тронна розсил-ка

ЗМІ

Пошто-ва розсил-ка

Захо-ди ОГС

Інше

(що саме)

Електронна формаДрукована форма 1. Чи хочете Ви зробити свій звіт кращим?
 • Так (перехід до питання 24)

 • Ні (перехід до питання 24)


 1. Чи хочете Ви підготувати річний звіт?

 • Так

 • Ні
 1. Чи Ваша організація готує звіти за окремими проектами?

 • Так

 • Ні

 1. Чи знайомий постійний персонал Вашої організації з стандартами «управління за результатами» та «управління проектним циклом»?

 • Так

 • Ні

 1. Чи має Ваша організація систему моніторингу?

 • Так

 • Ні
 1. Чи проводить Ваша організація оцінку (зовнішню та внутрішню) заходів?

Зовнішня оцінка

Внутрішня оцінка

 • Так

 • Ні

 • Так

 • Ні


Дякуємо Вам за Ваш час та за чесні відповіді!

1 Поле може бути порожнім, якщо респондент бажає заповнювати анкету на умовах анонімності.