litceymos.ru 1


Аналіз

робочих навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів району на 2012-2013

навчальний рік

вересень 2012 року

На виконання наказів відділу освіти від 11.06.2012 №330 та від 20.08.2012 №387 щодо затвердження робочих навчальних планів, керуючись наказами Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 «Про типові навчальні плани початкової школи», від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів ЗНЗ 12-річної школи», від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», від 13.03.2006 № 182 «Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов», наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 «Про затвердження типових навчальних планів початкової школи» і від 23.05.2012 №616 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів» і листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»; з урахуванням вимог наказу управління освіти і науки від 10.05.2012 № 391 «Про формування та експертизу робочих навчальних планів ЗНЗ на 2012/2013 навчальний рік», наказів Міністерства освіти і науки України від 16.10.2006 № 702 «Про режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів», від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», а також від 03.11.2004 № 849, від 26.08.2008 № 778, від 02.11.2004 № 842 з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 № 849 на підставі поданих закладами освіти району робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік здійснено перевірку робочих навчальних планів шкіл району на 2012/2013 навчальний рік з метою аналізу відповідності нормативним вимогам програмного забезпечення інваріантної та варіативної складової робочих навчальних планів. В результаті встановлено наступне.


Робочі навчальні плани початкової ланки складено за типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (2-4 класи) та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 «Про затвердження типових навчальних планів початкової школи» (1 класи). Зважаючи на особливості нашого регіону, у 16-ти закладах освіти взято за основу типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин, зокрема російської мови, в інших школах району за основу взято типовий навчальний план з українською мовою навчання без вивчення російської мови. Всі заклади освіти обрали в освітній галузі “Мистецтво” окремі курси: музичне мистецтво і образотворче мистецтво.

Поряд з цим крім обов’язкових годин інваріантної складової у навчальних планах початкових класів передбачено предмети за вибором: екологія рідного краю у 2-4 класах Вільнянських ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, №2, №3, Антонівського, Купріянівського НВК, Дружелюбівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Матвіївського ЗНВК «Всесвіт», Московського, Солоненського НВК, Любимівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Гнаровської ЗОШ І ступеня і історія рідного краю у 4 класах Антонівського, Купріянівського НВК, Матвіївського ЗНВК «Всесвіт», Московського НВК, Любимівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Для молодших школярів введено факультативи, курси за вибором або додаткові індивідуальні заняття з метою розвитку і підвищення комп’ютерної грамотності у Вільнянських ЗОШ №1, №2, №3, Новогупалівському НВК, Матвіївському ЗНВК “Всесвіт”, Любимівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Вільнянській гімназії “Світоч”, Кам’янській ЗОШ І-ІІ ступенів, Кіровському, Купріянівському, Привільненському, Солоненському НВК, Петро-Михайлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вільноандріївській ЗОШ І-ІІ ступенів, Московському НВК. Для всебічного розвитку особистості учнів початкових класів введено додаткові заняття: “Розвиток продуктивного мислення” (Вільнянська ЗОШ №1), “Розвиток мовлення”, “Мовна скринька” (Вільнянська ЗОШ №2), “Курс морально-етичного виховання” (Купріянівський НВК), риторика, логіка (Михайло-Лукашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), “Права дитини” (Новогупалівський НВК) та додатковий час на вивчення деяких предметів інваріантної складової навчального плану у окремих закладах освіти району (Вільнянські ЗОШ №2, гімназія “Світоч”, Максимівський НВК, Матвіївський ЗНВК “Всесвіт”, Михайлівський НВК, Петро-Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ).


Крім цього у Дружелюбівській, Михайло-Лукашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кам’янській і Любимівській ЗОШ І-ІІ ступенів у навчальних планах початкових класах відведено години на «Християнську етику в українській культурі», а у початкових класах Вільнянської гімназії «Світоч» (1-і класи) та Матвіївському ЗНВК «Всесвіт» (1-4 класи) учні початкових класів мають можливість поглиблено вивчати іноземні мови.

Зважаючи на особливості нашого регіону, в 25-ти школах району до навчальних планів введено години на вивчення російської мови переважно у 5-9 класах.

Впроваджено індивідуально-групову форму навчання учнів 6, 7 класів (по 4 учня) Вільноандріївської ЗОШ І-ІІ ступенів, 8 класу (2 учня) Антонівського НВК і 8 класу (2 учня) Нововасилівського НВК та індивідуальну форму навчання для окремих учнів (27 учнів за станом здоров’я) у 14-ти закладах освіти району. Крім цього для осіб, які тимчасово знаходяться у СІЗО та осіб, позбавлених волі, які знаходяться у ВК №20, №55, №101 функціонують вечірні класи за навчальними планами заочної форми навчання (183 особи). Слід зазначити, що у навчальних планах цього контингенту передбачено предмети інваріантної складової типових навчальних планів.

Варіативна складова навчальних планів 5-9 класів та старшої школи включає предмети за вибором, спецкурси, факультативи, додаткові індивідуальні заняття. У переважній більшості шкіл історію рідного краю і екологію рідного краю вивчають як окремий предмет, а у інших – інтегровано разом з історією України та біологією. Серед предметів варіативної складової – предмети для допрофільної підготовки (для 8-9 класів) та спецкурси, курси і предмети за вибором для профільної підготовки (10-11 класи).

Серед нетрадиційних курсів за вибором, факультативів або додаткових індивідуальних занять у навчальних планах 5-11 класів закладів освіти району передбачено у Вільнянській ЗОШ №1 спецкурс “Орфографічний практикум”, у Вільнянській ЗОШ №3 стилістика, основи теорії літератури, у Кіровському НВК геоекологія, основи стилістики, у Матвіївському ЗНВК “Всесвіт” спецкурс “Український фольклор”, у Московському НВК спецкурс “Конституційне право України”, у Петро-Михайлівській ЗОШ - природа і людина, у Привільненському НВК – світ юридичної професії тощо. Безліч курсів за вибором у закладах освіти району передбачають підвищення комп’ютерної грамотності школярів. Ряд шкіл у варіативну складову 11 класу включили базові предмети з метою підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.


Курс «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» викладається у Вільнянській ЗОШ №3, Матвіївському ЗНВК «Всесвіт», Михайло-Лукашівській ЗОШ, Тернівському НВК.

Відповідно до перспективного плану переходу старшої школи на профільне навчання, враховуючи інтереси учнів, їх нахили у 10-11 класах шкіл району впроваджено профільне навчання:
Профілі навчання

ЗНЗ

Класи

10

11

1

Фізико-математичний


2

Математичний

Вільнянська ЗОШ № 3

1

1

3

Фізичний


4

Екологічний

Петро-Михайлівська ЗОШ

Тернівський НВК


1

1

1

5

Біолого-хімічний

Вільнянська гімназія «Світоч»

Московський НВК

Петро-Михайлівська ЗОШ


Вільнянська ЗОШ №3


1


1

1


16

Біолого-фізичний

Люцернянський НВК

Соколівська ЗОШ
1

1

7

Географічний

Кіровський НВК

1
8

Біотехнологічний

Михайлівський НВК

Солоненський НВК

1

1

1

9

Хіміко-технологічний та агрохімічний


10

Фізико-хімічний


11

Історичний

Вільнянська гімназія «Світоч»

Матвіївський ЗНВК «Всесвіт»

Дружелюбівська ЗОШ

Соколівська ЗОШ

Вільнянська ЗОШ №3

Вільнянська ЗОШ №2


1

1

1

1

1

1

1

1

12

Правовий

Привільненський НВК

Московський НВК

Новогупалівський НВК


1

1

1
13

Філософський


14

Економічний


15

Української філології

Вільнянська ЗОШ № 2

Вільнянська ЗОШ № 3

Антонівський НВК

Кіровський НВК

1


1

1

1

1

1

16

Іноземної філології

Вільнянська гімназія «Світоч»

Вільнянська ЗОШ № 1

Солоненський НВК1

1

1

17

Технологічний

Вільнянська ЗОШ № 1

Михайло-Лукашівська ЗОШ

Новогупалівський НВК

Дніпровська ЗОШ


1


1

1

1

1

18

Інформаційно-технологічний

Вільнянська гімназія «Світоч»

1


19


Художньо-естетичний

Дніпровська ЗОШ
1

20

Спортивний


21

Військово-спортивний


22

Музичний


23

Художній


24

Універсальний


Всього ЗНЗ–26, ЗНЗ І-ІІІ ст.-21, ЗНЗ з проф.навч.-19, Профілів-13, Класів-42 , Учнів-501

Примітка: у трьох класах трьох закладів (1 клас у Вільнянській гімназії «Світоч», 1 клас у Вільнянській ЗОШ № 1, 1 клас у Вільнянській ЗОШ №3) навчання здійснюється за двома профілями (додаток № 13 до наказу МОНУ № 834).

Необхідна кількість годин виділена на навчальні плани наступних класів з поглибленим вивченням базових дисциплін:Предмети

ЗНЗ

Кількість класів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Українська мова

ЗОШ №2

ЗОШ №3

Антон.НВК

Кіров.НВК

Г.”Світоч”

“Всесвіт”1

1

1


1

1

1

1

1


2

Українська література

ЗОШ №2

ЗОШ №3

Антон.НВК

Кіров.НВК

Г.”Світоч”

“Всесвіт”
1


1

1

1

1

1


3

Світова література

ЗОШ №1

Г.”Світоч”

Солон.НВК


1

1

1

4

Російська мова

5

Англійська мова

ЗОШ №1

Г.”Світоч”

“Всесвіт”

Солон.НВК


2

22222

1

2


1

1

1

6


Німецька мова

Г.”Світоч”

Солон.НВК


11

1

7

Французька мова

ЗОШ №11

8

Історія України

ЗОШ №2

ЗОШ №3

Г.”Світоч”

Друж.ЗОШ

“Всесвіт”

Сокол.ЗОШ1

1

1


1

1

11

1

1

9

Всесвітня історія


ЗОШ №2

ЗОШ №3

Г.”Світоч”

Друж.ЗОШ

“Всесвіт”

Сокол.ЗОШ1

1

1


1

1

11

1

1

10

Правознавство

Моск.НВК

Новог.НВК

Прив.НВК

Г.”Світоч”
1
1

1

1
11

Економіка12


Людина і світ

Г.”Світоч”

Друж.ЗОШ

“Всесвіт”1

1

1

13

Філософія

14

Алгебра

ЗОШ №3

Г.”Світоч”


1

1

1

15

Геометрія

ЗОШ №3

Г.”Світоч”
1

1

1

16

Біологія

ЗОШ №3

Г.”Світоч”

Люцерн.НВК

Михайл.НВК

Моск.НВК

П-Мих.ЗОШ

Сокол.ЗОШ

Солон.НВК

Терн.НВК
1

1


1


1


11

1

1

1

1

1

1

17

Географія

Кіров.НВК
1
18

Психологія

Г.”Світоч”

“Всесвіт”


Друж.ЗОШ
1

1

1

19

Фізика

Люцерн.НВК

Сокол.ЗОШ1

1

20

Хімія

ЗОШ №3

Г.”Світоч”

П-Мих.ЗОШ
1

1

1
21

Екологія

Кіров.НВК

Михайл.НВК

П-Мих.ЗОШ

Терн.НВК

Солон.НВК


1

1


1


1

1

1

1

22

Інформатика

Г.”Світоч”
1
23

Технології. Труд.н.

ЗОШ №1

Дніпр.ЗОШ

М-Лук.ЗОШ

Новог.НВК

1

1

1


1

1

24

Креслення

ЗОШ №1

М-Лук.ЗОШ

Новог.НВК

1

1

1

25

Фізкультура

26

Захист Вітчизни

27

Музика28

Образотв. Мистецтво

ЗНЗ (всього) – 26; ЗНЗ І-ІІІ – 21; ЗНЗ (з поглибл.) – 19; Предметів (погл.) – 23;Учнів (погл) – 962


ПРИМІТКА: у Дніпровській ЗОШ у 11 класі поглиблено вивчаються художня культура і естетика; у двох ЗНЗ І-ІІІ ст. відсутні 10 і 11 класи.

Враховуючи наявність кадрів, реальне навчально-методичне забезпечення, кошторис, навчальні плани Центру дитячої та юнацької творчості і Дитячо-юнацької спортивної школи складено у відповідності до потреб учнівської молоді за такими напрямами: у ЦДЮТ - художньо-естетичний (народний художній колектив театральної студії «БЕМС», танцювальний гурток «Натхнення», зразковий вокальний колектив “Консонанс”, хореографічний гурток, танцювальний гурток “Арабески”, гурток «Барвінок», студія «Майбутні зірочки»), декоративно-прикладний (гуртки – «Іграшкова скарбничка», «Стильні аксесуари», “Образотворче мистецтво”, “Декоративна скульптура”, «Орігамі», «Вебдизайн», «Дивосвіт», “Колорит”, “Дошкільнятко”), туристсько-краєзнавчий (туристський гурток «Ехо»), фізкультурно-спортивний (шаховий гурток), науково-технічний (гуртки початкового технічного моделювання, «М’яка іграшка», картингісти), соціально-реабілітаційний (клуби «Юність», «Поліглот», школа самоврядування «Лідер», школа лідерства “Майбутній журналіст”), дослідницько-експериментальний (філія МАН), індивідуальна робота з дітьми з особливими потребами (гурток «Надія»), індивідуальна робота та у ДЮСШ проводяться заняття з чотирьох видів спорту: волейбол, дзюдо, легка атлетика і футбол.


Навчальний план районної очно-заочної школи, що функціонує при Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, розраховано на 26 годин на тиждень за суспільно-гуманітарним і природничо-математичними напрямами профілізації для вивчення української мови, математики, історії, географії, біології, хімії, фізики, і англійської мови. Слід відзначити, що з поточного 2012/2013 навчального року не лише при Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 передбачено години для міжшкільних факультативів (за рахунок варіативної складової навчальних планів ЗОШ №3 і Любимівської ЗОШ), а й ще у трьох освітніх округах (опорні заклади: Матвіївський ЗНВК “Всесвіт” – 10 годин на тиждень для учнів цього комплексу і учнів структурного підрозділу округу – Люцернянського НВК; Петро-Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 5 годин на тиждень для учнів цієї школи і учнів структурних підрозділів округу – Тернівського НВК і Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ступенів; Вільнянська ЗОШ №2 – 5 годин на тиждень для учнів цього закладу та учнів структурних підрозділів округу – Купріянівського і Нововасилівського навчально-виховних комплексів).

Пояснювальні записки до навчальних планів закладів освіти району складено у відповідності до вимог наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 10.05.2012 № 391 «Про формування та експертизу робочих навчальних планів ЗНЗ на 2012/2013 навчальний рік».


Висновки, пропозиції:

1.Схвалити управлінську діяльність всіх закладів освіти району щодо виваженого підходу до вибору предметів варіативної складової навчальних планів.

2.За системний підхід по створенню міжшкільних факультативів відзначити управлінську діяльність освітніх округів, опорними закладами яких є Вільнянські ЗОШ №2, №3, Матвіївський ЗНВК “Всесвіт”, Петро-Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівники Шпитальова Л.І., Гринько І.М., Фесенко О.С., Рижа Л.П.) та їх структурними підрозділами – Вільнянська ЗОШ №1, Любимівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Нововасилівський, Купріянівський, Люцернянський, Тернівський НВК, Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівники Малиш В.А., Остапенко А.І., Сідоров А.А., Федорченко Н.М., Смородінов В.О., Біла О.А., Жук С.В.).


3.Керівникам закладів освіти району:

1) щорічно вивчати доцільність поглибленого вивчення окремих дисциплін (для конкретного складу учнів окремо взятого класу) та по можливості впроваджувати поглиблене вивчення базових дисциплін у навчальних планах, починаючи з 8 класу;

2) щорічно вивчати потребу та передбачати навчальним планом 8-9-х класів допрофільну підготовку і дотримуватись принципу наступності на час вибору профілю у 10-11 класах;

3) у разі відсутності шкільних психологів співпрацювати з психологічною службою відділу освіти для визначення профілю;

4) постійно виважено підходити до вибору предметів за вибором, курсів за вибором та додаткових індивідуальних занять і факультативів, враховуючи інтереси закладів освіти, потреби учнів в розрізі кожного освітнього округу (з урахуванням наявних програм із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України);

5) щорічно вивчати потребу у введенні міжшкільних факультативів у розрізі кожного освітнього округу.

4. Головному спеціалісту відділу освіти Полевіченко І.О. тримати на контролі питання виконання навчальних планів і відповідність їм розкладів та здійснювати щорічний аналіз навчальних планів щодо виваженості розподілу годин варіативної складової.


Головний спеціаліст відділу освіти І.О.Полевіченко