litceymos.ru 1

Алгоритм роботи

з учнем ____ класу

Охтирської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів

Охтирської міської ради Сумської області

_______________________________________________

(П.І.П. учня)з/п

Зміст роботи та спостереження

Примітка

1.

Знайомство з учнем, батьками .


Прибуття до школи :

З навчального закладу - ____________________

Наказ про зарахування № _____ від «__»_____20__р.

2.

Аналіз соціального стану сім‘ї:

Обстеження житлово-побутових умов

Складання акту обстеження житлово-побутових умов«__»_____20__р.

«__»_____20__р.

3.

Аналіз зацікавленості батьків щодо навчання , виховання та відвідування занять учнем.

4.

З‘ясування причин постановки на облік та причини відхилень у поведінці учня.
5.

Діяльність психолога та соціального педагога школи по виявленню причин відхилення у поведінці учня.6.


Використання методів психодіагностики :

 • інтелектуальні здібності (тест Равена);

 • вивчення самооцінки психічних станів (методика Айзенка);

 • вивчення міжособистісних стосунків

( соціометрія Дж.Морено);

 • вивчення типів агресії (методика Басса –Дарки) тощо.7.

Опитування підлітка стосовно:

-відношення до навчання;

-планів на майбутнє;

-відношення до вчителів, позаурочної та громадської праці;

-причини шкільних невдач та успіху.
8.

Розгляд випадків порушень дисципліни у шкільний та в позаурочний час:

 • пропуски занять без поважних причин;

 • наявність шкідливих звичок;

 • реакція на зауваження педагогів школи;

 • власне ставлення до скоєних правопорушень та проступків.9.

Профілактика девіантної та залежної форм поведінки учня(залучення до клубної діяльності у закладі)

10.

Стосунки у колі однолітків:

 • коло друзів та знайомих;

 • переваги спілкування з одним товаришем чи товариством підлітків.
11.

Інтереси та захоплення учня:
12.

Відношення з батьками, сімейні стосунки, склад сім‘ї.:

13.

Аналіз діяльності батьків, реагування на звернення школи :

 • виклик до школи;

 • участь у батьківських зборах;

 • бесіди класного керівника з батьками;

 • спілкування з адміністрацією.14.

Звернення з поданням щодо надання допомоги до КМСД.

15.

Притягнення до відповідальності батьків неповнолітнього.

16.

Оформлення картки спостереження за учнем.