litceymos.ru 1


П Р А П О Р

Великобурлуцького району


Прапор Великобурлуцького району є символом, що відображає історію й традиції району.

Прапор району являє собою прямокутне полотнище (відношення ширини до довжини 2 : 3 ) малинового кольору із зображенням в центральній частині герба району. Висота гербового щита дорівнює ½ ширини прапора.

Еталонний зразок прапора зберігається в кабінеті голови районної ради в будинку районної ради.