litceymos.ru 1

До уваги методистів з виховної роботи

районних та міських методичних кабінетів


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України за № 1133 від 17.12.2007 року «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» пропонуємо усім навчальним закладам області взяти участь в обласному огляді-конкурсі виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою цього огляду-конкурсу є:


 • привернення уваги педагогічної громадськості до важливості створення та функціонування виховних систем навчальних закладів;

 • визначення оптимальних варіантів виховних систем;

 • створення інформаційного банку виховних систем області.

 • підтримання і стимулювання інноваційної діяльності педагогічної громадськості в процесі виховання та створення виховних систем.

Просимо ознайомитися з проектом «Положення про огляд-конкурс виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів, організувати обговорення з директорами та заступниками директорів навчальних закладів та висловити свої пропозиції та зауваження, надіславши їх на адресу olga_krutenko@ukr.net або розмістивши на форумі сайту ЧОІПОПП.

З повагою

Ольга Крутенко, завідувач лабораторії виховної роботи ЧОІПОПП


Проект

Положення про огляд-конкурс виховних систем

загальноосвітніх навчальних закладів


Обласний конкурс інноваційних і традиційних виховних систем загальноосвітніх закладів проводиться з метою підвищення статусу виховання в загальноосвітніх закладах, оновлення змісту і структури виховання на основі вітчизняних традицій і сучасного досвіду щодо реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».


Організатори конкурсу: ЧОІПОПП

Мета та завдання:


Привернути увагу педагогічної громадськості до важливості створення та функціонування виховних систем навчальних закладів.

Визначити оптимальні варіанти виховних систем

Створити інформаційний банк виховних систем області.

Підтримати і стимулювати інноваційну діяльність педагогічної громадськості в процесі виховання та створенні виховних систем.

Учасники конкурсу:

В конкурсі беруть участь всі загальноосвітні навчальні заклади.

Порядок та термін проведення:

І етап ( районний ): до 20 квітня 2011 року – для тих навчальних закладів, які на даний момент мають розроблену виховну систему.

За підсумками проведення І етапу районного/міського огляду виховних систем необхідно відправити на адресу Черкаського ОІПОПП опис найкращої виховної системи одного із навчальних закладів

ІІ етап (районний): до 1 листопада 2011 року – для усіх навчальних закладів району/міста.

ІІІ етап ( обласний): до 20 листопада 2011 року.

За підсумками проведення ІІІ етапу районного/міського огляду виховних систем необхідно відправити на адресу Черкаського ОІПОПП опис найкращої виховної системи одного із навчальних закладів, які брали участь у ІІ етапі огляду.

Реалізація мети та завдань огляду-конкурсу сприяє:


 • подальшому підвищенню статусу та ефективності виховання в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • виявленню і реалізації актуальних і перспективних педагогічних методик і технологій виховання;

 • упровадженню інтерактивних методів і прийомів виховання;

 • створенню сучасного науково-методичного, організаційного, кадрового, інформаційного забезпечення розвиваючого виховання в ЗНЗ;

 • розвитку творчого потенціалу, підвищенню активності педагогічних працівників;
 • поширенню реальних практичних досягнень в процесі виховання навчальних закладів області;


 • подальшому розвитку зв’язків з сучасною педагогічною наукою щодо виховного процесу.

Вимоги до робіт.

Опис виховної системи навчального закладу має містити наступну інформацію:

 • Концепція виховної системи навчального закладу.

 • Програма її реалізації.

 • Організаційний, методичний, педагогічний супровід програми (рекомендації, форми анкет, опитувальників, аналіз результатів впровадження в практику роботи навчального закладу та ін. ).

 • Презентація навчального закладу.Схема характеристики виховної системи школи

І.Загальні дані про навчальний заклад (не більше 1-ї сторінки).

 1. Офіційна назва навчального закладу.

 2. Прізвище, ім’я, по батькові директора, адреса, телефон навчального закладу.

 3. Прізвище, ім’я, по батькові заступника директора з виховної роботи (або педагога-організатора, якщо посада заступника директора відсутня).

 4. Виховне середовище школи: соціальний та етнічний склад сімей, професії і заняття батьків, які серед них переважають, джерела позитивного та негативного впливу, молодіжне оточення, статус школи серед населення.

 5. Взаємодія із іншими закладами: дошкільними, культурно-просвітницькими організаціями, трудовими колективами.

 6. Кількісні характеристики ( кількість учнів, класів, груп продовженого дня, гуртків, забезпеченість кадрами ).

ІІ. Особливості виховної системи (до 15 сторінок).

 1. Педагогічна ідея, що лежить в основі будови виховної системи.

 2. Цілі виховання, діяльність спрямована на забезпечення реалізації цілей виховної системи. ЇЇ компоненти:

а) постановка і роз’яснення завдань діяльності, які необхідно виконати для досягнення мети;

б) взаємодія педагогів, дітей і батьків;

в) використання намічених методів, засобів і форм педагогічного процесу;


г) створення належних психолого-педагогічних умов для самовизначення, самореалізації і самовдосконалення учнів;

д) здійснення різноманітних заходів стимулювання діяльності учнівської молоді;

е) забезпечення зв’язку педагогічного процесу з іншими факторами виховного впливу оточуючого середовища.

3. Суб’єкти діяльності ( особи, які організовують діяльність у рамках виховної системи, і ті, хто беруть у ній участь ).

4.Пріоритетні види діяльності, їх організація.

5. Традиції закладу.

6. Об’єднання ( постійні, тимчасові )учнів, вчителів, батьків, громадськості, форми їх взаємодії.

7. Організація учнівського самоврядування.

8. Характеристика відносин ( учнів – вчителів, вчителів – учнів, батьків- учителів, педагогів - адміністрації ).

9. Захист вихованців від негативного впливу.

10. Опис найбільш оригінальних винаходів у житті школи.

11. Зв'язок з наукою ( науково-методична проблема закладу, дослідно-експериментальна діяльність ).

12. Протиріччя в розвитку виховної системи закладу.

13. Перспективи розвитку виховної системи.