litceymos.ru 1

Додаток 1
до Положення
про Всеукраїнський конкурс
«Шкільна бібліотека»


АНКЕТА УЧАСНИКА
_______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

І. Загальні відомості про учасника
1.1. Посада _________________________________________________________________
1.2. Місце роботи (повне найменування навчального закладу/установи)
1.3. Освіта _________________________________________________________________
1.4. Спеціальність за освітою ________________________________________________
1.5. Контактний телефон _____________________________________________________
1.6. Електронна пошта _______________________________________________________
1.7. Web-сторінка школи/бібліотеки: ___________________________________________

ІІ. Відомості про трудову діяльність:
2.1. Стаж роботи на займаній посаді ___________________________________________
2.2. Бібліотечний стаж _______________________________________________________
2.3. Кваліфікаційна категорія _________________________________________________
2.4. Нагороди, відзнаки (за наявності) __________________________________________

ІІІ. Методичні розробки (за наявності) _________________________________________

ІV. Проблема, над якою працює учасник (за наявності) ___________________________

V. Перелік публікацій (за наявності) ___________________________________________

VІ. Участь у семінарах, конференціях тощо _____________________________________