litceymos.ru 1

План засідань методичної ради


І засідання

(вересень)


  1. Узгодження і утвердження плану роботи методичної ради, планів роботи методичних об’єднань.

  2. Основні напрямки методичної роботи у 2012-2013 н.р.

3. Про проведення практично- теоретичного семінару вчителів та батьків,

де розглянути питання адаптації першокласників до навчання у школі:

а)психологічні особливості адаптації першокласників.

б) про створення умов для успішної адаптації учнів п’ятого класу

в) організація занять для запобігання дезадаптації першокласників

г) причини дезадаптації першокласників


4. Про впровадження в роботу вчителів початкових класів нового

Державного стандарту початкової загальної освіти.


ІІ засідання

(жовтень)

  1. Про проведення І туру предметних олімпіад.

2. Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя».

3. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної

літератури.

4.Про участь учителів школи в районному

конкурсі «Учитель року», «Класний керівник року»


ІІІ засідання

(грудень)

  1. Методичний тиждень педмайстерності

класних керівників.

  1. Звіт керівників методоб’єднань класних керівників.

  2. Пропроведення семінару-практикуму «Шляхи формування позитивної «Я-концепціїї» потенціалу та особистості життєтворчого потенціалу»VІ засідання

(лютий)

1.Творчий звіт класного керівника В.В. Мацвійко.

2. Про підготовку до педради « Виховна робота, як процес

самовизначення самореалізації особистості школярів»

3. Інформація учителів , які мають звання, про впровадження передового


педагогічного досвіду в практику.

4. Про проведення психолого-педагогічного семінару «Активізація

процесу освіти учнів з низькою успішністю».


VІ засідання

(квітень-травень)


  1. Аналіз роботи ради за навчальний рік. Діагностика педкадрів.

  2. Обговорення проектів роботи на новий навчальний рік. Корегування діагностичних карт.

  3. Діяльність роботи шкільних методичних об’єднань

за 2012-2013 навчальний рік щодо вдосконалення педагогічної

майстерності та фахового рівня педагога.