litceymos.ru 1

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ:

НА ШЛЯХУ ДО ОНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Бібліографічний список літератури

(65 джерел інформації за період з 1967 по 2011 рр.)


Укладач: гол. методист

О.О. Лебедюк


Сьогодення вимагає вирішення нових завдань, що постають перед науково-освітньої галуззю України. Позитивний наслідок від приєднання до європейських цінностей не у формальному копіюванні, а в запозиченні кращих напрацювань, які гармонійно та ефективно можна поєднати із здобутками національної вищої освіти.

Авторитет Криворізького державного педагогічного університету підтверджено багаторічною практикою підготовки висококваліфікованих фахівців для вітчизняної системи освіти. Потужний інтелектуальний потенціал професорсько-викладацького складу університету і творчі можливості студентської молоді забезпечують досягнення поставлених цілей.

Бібліографічний список складено на основі книжкового фонду та фонду періодичних видань бібліотеки КДПУ. Він складається з 2 розділів і містить 65 джерел інформації за період з 1967 по 2011 рр. Представлені матеріали у бібліографічному списку будуть корисними всім, хто цікавиться історією Криворізького державного педагогічного університету та історією освіти на Криворіжжі.


Розділ 1.

Криворізький державний педагогічний університет:

історія та сьогодення


1. 94(477).08(082)

В42
Божко О.О. Студенти, викладачі, співпрацівники Криворізького Державного педагогічного інституту – учасники Другої світової та Великої Вітчизняної війни // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Кривий Ріг, 2011. – С. 155-157.

2. Буряк В. Формувати особистість вчителя: Про КДПУ / В.Буряк

// Червоний гірник. – 2010. – № 59. – С. 2.


3. Васильєва О.І. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті

/ О.І. Васильєва // Університетські новини. – 2005. – № 4. – С. 2.

4. Вірченко Т.І. Науково-дослідна лабораторія «Духовність літератури» / Т.І.Вірченко // Університетські новини. – 2009. – № 3. – С. 1,4.

5. Гамалі О.І. Наукова робота студентів / О.І. Гамалі // Університетські новини. – 2008. – № 8. – С. 2.

6. Географічний факультет// Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 3.

7. З досвіду роботи Криворізького державного педагогічного університету : До 80-річчя КДПУ // Рідна школа. – 2010. - № 7-8 (липень-серпень).

8. Інформація про факультети КДПУ // Університетські новини. – 2007. – № 3.

9. Історичний факультет // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 1.

10. Кадченко Л. Кафедрі іноземних мов – 40! / Л. Кадченко, З.Ведренкова

// Університетські новини. – 2006. – № 5. – С. 2.

11. 913(477.63)(083)


Г35
Казаков В.Л. Невідома історія географії Криворізького державного педагогічного університету / В.Л. Казаков // Географічні дослідження Кривбасу: фізична географія. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 4. - С. 172-175.

12. 016: 811.161.2


К30
Кафедра української мови: До 80-річчя КДПУ. – Кривий Ріг, 2010. - 106 с.

13. 94(477).08(082)


В42
Качковська М.М.. Вшанування пам’яті викладачів та студентів

Криворізького державного педагогічного університету, загиблих у Великій Вітчизняній війні: реалії сьогодення, проблеми дослідження, перспективи на майбутнє (на матеріалах архіву та музею КДПУ) / М.М.Качковська // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Кривий Ріг, 2011. – С. 164-167.

14. Кондрашова Л.В. Наукова діяльність КДПУ / Л.В. Кондрашова

// Університетські новини. – 2010. – № 1. – С. 1-2.


15. Кондрашова Л.В. Модернізація навчального процесу та імідж викладача у забезпеченні якісної освіти майбутніх педагогів / Л.В. Кондрашова // Університетські новини. – 2007. – № 7. – С. 1.

16. Кондрашова Л.В. Наукове життя університету / Л.В. Кондрашова // Університетські новини. – 2007. – № 5. – С. 2.

17. Кривоносова Ю. Вчителька моя: Про скульптурну композицію «Перша вчителька» біля КДПУ: (скульптор О.Фурман – викладач КДПУ) /

Ю. Кривоносова // Університетські новини. – 2005. – № 6. – С. 3.

18. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти // Вища школа. – 2008. - № 12. – С. 11-19.

19. 378 (061.75)

К82 Криворізькому державному педагогічному університету 70 років. – Кривий Ріг, 2000. – 152 с.

20. 378 (061.09)

К82 Криворізькому державному педагогічному університету 75 років. – Кривий Ріг, 2005.


21. 378 (061.09)

К82 Криворізький державний педагогічний університет - 75 років. – Кривий Ріг, 2005.

22. Криворізькому державному педагогічному університету – 80 років // Університетські новини. – 2010. – № 2.

23. Куліковська О.Є. Географічному факультету – 20 років / О.Є. Куліковська

// Університетські новини. – 2006. – № 5. – С. 3.

24. Макаренко Н.М. Кафедра необмежених можливостей: Про кафедру загальної та вікової психології / Н.М. Макаренко // Університетські новини. – 2008. - № 6. – С. 2.

25. Наукова діяльність студентів КДПУ: реалії та перспективи // Університетські новини. – 2008. - № 3. – С. 2.

26. 331.1

Н73 Новик Л.И. Криворожский государственный педагогический университет

/ Л.И.Новик, Д.И.Кан // Кривой Рог: Путеводитель-справочник. – Днепропетровск: Промінь, 1986. – С. 130-132.

27. Осередок української духовності: Про кафедру української літератури


// Університетські новини. – 2005. – № 6. – С. 2.

28. Педагогічний факультет // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 2.

29. Підготовчому відділенню – 35 років // Університетські новини. – 2006. – № 1. – С. 2.

30. Сторінки історії криворізького державного педагогічного університету: ветерани Великої Вітчизняної війни // Університетські новини. – 2005. – № 3. – С. 1.

31. Технолого-педагогічний факультет // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 2.

32. Труханова Я. «Учителько перша моя»: Про відкриття скульптурного пам’ятника КДПУ (скульптор О.Фурман – викладач КДПУ) / Я. Труханова // Червоний гірник. – 2005. - № 151. – С. 1.

33. Факультет іноземних мов // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 3.

34. Факультет мистецтв // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 3.

35. Факультет природознавства // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 2.

36. Факультет української філології // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 1.

37. Фізико-математичний факультет // Університетські новини. – 2010. – № 3. – С. 1.

38. Фінічева В. Відновлена історія: на початку шляху : До 75-річчя КДПУ

/ В. Фінічева // Університетські новини. – 2005. - № 4. – С. 1,2.

39. 94(477).08(082)

В42 Фінічева В.А. Криворізький державний педагогічний Університет в добу Великий вітчизняної війни (на матеріалах музею КДПУ / В.А.Фінічева // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Кривий Ріг, 2011. – С. 153-154.

40. 94(477).08(082)

В42 Фінічева В.А. Викладачі та співпрацівники Криворізького педінституту – учасники Великої Вітчизняної війни / В.А.Фінічева // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Кривий Ріг, 2011. – С. 160-163.

41. 37 (09) (477.63)

Х11 Хазан А.В. Из истории развития народного образования в

Кривбассе / А.В.Хазан. – Кривой Рог, 1967. – 18 с.

42. 94(477).08(082)

В42 Чорна А.М. Жінки-викладачі на фронті та в тилу в період Великої Вітчизняної війни: біографічний аспект (на матеріалах архіву Криворізького державного педагогічного університету) / А.М.Чорна // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Кривий Ріг, 2011. – С. 158-159.


43. Шрамко Я.В. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу в КДПУ / Я.В. Шрамко // Університетські новини. – 2009. - № 3. – С. 1.

44. 504 (082)

В53 Ющук Є.Д. Ботанічний сад Криворізького педуніверситету: історичний та екологічний аспекти / Є.Д.Ющук, В.А.Фінічева // Вісник екологічного наукового та науково-методичного центру КДПУ. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 4. – С. 12-14.


Розділ 2.

Постаті університету

(в алфавітному порядку)

45. 08

З-80 Покликання працювати на совість: Про нагородження В.К.Буряка медаллю «Св.кн. Володимира», Георгієвською медаллю «Честь. Слава. Труд» ІV ст.; відзнаками «Почесний хрест», «Почесна відзнака» // Золота фортуна, 1993-2008. – С. 188.

46. Кучерявенко Л. Про І.В.Грабовець: викладача кафедри соціології /

Л. Кучерявенко // Університетські новини. – 2005. - № 6. – С. 2.

47. Кудрява П. Ті, що нас навчають: Про декана природничого факультету Л.В.Григоренко / П. Кудрява // Університетські новини. – 2010. - № 1. – С. 3.

48. Зенькович Ю. Про Л.В.Григоренко – декана природничого факультету КДПУ

/ Ю. Зенькович // Університетські новини. – 2005. - № 6. – С. 2.

49. Іван Андрійович Добровольський // Університетські новини. – 2006. –


№ 3. – С. 3.

50. Кудрява П. Ті, що нас навчають: Про викладача англійської мови кафедри іноземних мов Л.П.Кадченко / П. Кудрява // Університетські новини. – 2010. - № 1. – С. 3.

51. Затульний Т. Жива історія: Про І.Д.Камчугову – професора історії / Т.Затульний // Червоний гірник. – 2010. - № 72. – С. 2.

52. Буковшина Н. Той, хто вчить усюди бути людиною: Про завідувача кафедри укр. літератури А.В.Козлова / Н. Буковшина // Університетські новини. – 2005. - № 2. – С. 3.

53. Особистість викладача як метод виховання : Про Л.В.Кондрашову // Університетські новини. – 2006. - № 4. – С. 2.

54. Проректор, викладач, порядна людина: Про В.П.Лисечка // Університетські новини. – 2009. - № 2. – С. 4.

55. Грабовець І.В. Кафедра соціології та економіки: Про завідувача кафедри А.С.Лобанову / І.В. Грабовець // Університетські новини. – 2009. - № 2. – С. 2.

56. Білоконенко Л. Життя, присвячене педагогіці: Про О.О.Любара /

Л. Білоконенко // Університетські новини. – 2005. - № 4. – С. 1.

57. Чухан Л. Одержимість : Про А.Семашка / Л. Чухан // Червоний гірник. – 1999. – 22 квітня.

58. Мельник Н.Г. До питання про фольклористичну діяльність В.М.Скрипки: викладача каф. укр. літератури КДПУ / Н.Г. Мельник // Університетські новини. – 2008. - № 3. – С. 2

59. Пильник Р. Яскрава палітра Володимира Томашевського / Р. Пильник // Рідна школа. – 2010. – № 7-8. – С. 80.

60. Макаренко Н.М. І все про неї…: Про С.Ф.Устименко / Н.М. Макаренко

// Університетські новини. – 2009. - № 4. – С. 2.

61. Ожеховська І. Педагог лицарського гарту: Про Д. Т. Федоренка /

І. Ожеховська // Університетські новини. – 2008. - № 1. – С. 1.

62. 37(092) (477)

Ф33 Федоренко О.Б. Добросій: Про Д. Федоренка /

О.Б. Федоренко. - Кривий Ріг, 2005. – 208 с.

63. Наші видатні вчені: Про завідувача кафедри історії України Шайкан В.О.

// Університетські новини. – 2009. - № 2. – С. 3.

64. Видатній людині та справжньому вчителю присвячується: Павлу Івановичу Шевченку // Університетські новини. – 2009. – № 3. – С. 2-3.

65. Панафідіна О.П. Методологія філософського дослідження: Про Я.В.Шрамка – завідувача кафедри філософії / О.П. Панафідіна // Університетські новини. – 2009. – № 2. – С. 2.