litceymos.ru 1Роздаткова картка «Вікно програми Access 2007»


Після запуску програми Access 2007 на екрані відкривається початкове вікно програми (рис. 3.21).

У
рядку заголовка вікна розміщена кнопка Office, кнопки керування вікном та недоступна для використання в цьому режимі роботи Панель швидкого доступу. Основна частина вікна розділена на три області. У лівій знаходиться список Категорії шаблонів з іменами вкладок Засоби, Локальні шаблони та назвами іменами вкладок груп шаблонів, розміщеними на сайті Microsoft Office Online (Справи, Освіта, Особисте, Зразок).

Вміст центральної області змінюється залежно від обраної в лівій частині категорії шаблонів. За замовчуванням після запуску програми в центральній області вікна Access 2007 відображаються елементи керування, зображені на рис. 3.21. Ця область горизонтально розділена на три частини. Угорі у розділі Нова пуста база даних є тільки одна кнопка – Пуста база даних . Середню частину займають кнопки вибору шаблонів бази даних, а нижню – посилання на довідкову інформацію, розміщену на сайті Microsoft Office Online – Що нового в Access 2007, Навчальний курс, Посібник з інтерфейсу користувача Access 2007 та ін.

У правій частині початкового вікна розміщено область Відкриття останньої бази даних зі списком файлів баз даних, з якими користувач працював раніше. Над списком файлів розміщено посилання Більше.., використовуючи яке користувач може відкрити файл, розміщений у зовнішній пам’яті комп’ютера або в мережі.