litceymos.ru 1

Загальні положення


 1. Психологічна служба в структурі освіти є складовою
  частиною державної системи охорони фізичного і
  психічного здоров’ я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

 2. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення
  психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і
  діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних,
  фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей,створення умов для саморозвитку та самовиховання,сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

 3. Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, конвенціє про права дитини, законом України "Про освіту", чинним законодавством України та цим Положенням.

 4. Діяльність служби в системі освіти району забезпечується практичними психологами, соціальними педагогами, які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і, відповідного до чинного законодавства, користуються всіма правами та гарантіями, передбаченими для них.

 5. Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони здоров'я, соціального захисту,сім ї і молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також -із громадськими і благодійними організаціями.

Це Положення регламентує загальну структуру та функції психологічної служби в системі освіти району в цілому і є основою для діяльності наявної служби.

Основні види діяльності

практичного психолога,

соціального педагога:

- діагностика;

- корекція;

- реабілітація;

- профілактика;

- прогностика,


Структура та управління психологічної служби

3.1. Психологічна служба в системі освіти району складається з практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють у навчальних закладах.

3.2. Атестація практичних


психологів, соціальних педагогів проводиться атестаційною комісією, що створюється при районному центрі та методичному кабінеті для встановлення їхніх

кваліфікаційних категорій.


Працівник психологічної служби повинен:


 • керуватися Етичним кодексом
  психолога, соціального педагога;

 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини;

 • будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

 • пропагувати здоровий спосіб
  життя;

 • зберігати професійну таємницю;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень,знати програмно-методичні і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей.Головні напрямки:


 • Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питиань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

 • Просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім’ї;

 • Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психологічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу, а також злочинності серед неповнолітніх.Основні завдання

2.1.Завдання психологічної служби в системі освіти полягають: • У сприянні повнолітньому особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до сомовиховання і соморозвитку;
 • У забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічнрго вивчення;
 • У прохілактиці і корекції в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини.