litceymos.ru 1

ДОКУМЕНТИ


з охорони праці та безпеки життєдіяльності,

ведення яких є обов'язковим у закладах освіти


1. План роботи загальноосвітньої школи (розділи, в яких звучить питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності).


2. Тематика та періодичність обговорення питань охорони праці на педагогічних радах.


3.Наявність паспорта санітарно-технічного стану загальноосвітньої школи.

4.Акти:

- готовності школи до нового навчального року;

- наявність акту-дозволу на право проведення занять в кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках;

- про виконання розділу Охорона праці" колективного договору;

- за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю


5.Накази по школі:

- про створення служби охорони праці;

- про затвердження посадових обов'язків працюючих з питань охорони праці та інструкцій з охорони праці для проведення інструктажів з працівниками школи та учнями в кабінетах: трудового навчання, фізики, хімії, біології, інформатики, спортивному залі і майданчику, заняттях ОЗВ ;

- про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці (склад комісії повинен мати посвідчення з охорони праці);

- про проведення навчання і перевірку знань педагогічних і технічних працівників з питань охорони праці.


6.Матеріали навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці (навчальні плани, програми, білети або питання для перевірки знань з питань охорони праці та протоколи по результатах перевірки знань ).


7.Інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних працівників, обслуговуючого персоналу.

8.Інструкції з охорони праці для проведення інструктажів з учнями в кабінетах, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, майстернях, спортзалі і майданчику та на заняттях з ОЗВ.9.Функціональні обов'язки з питань охорони праці :

- відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентаря;

- завідуючих майстернями, кабінетами;

- вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізвиховання, ДПЮ, інформатики;

- керівників гуртків, класних керівників.


10.Колективний договір по охороні праці і акти про його виконання.


11.Наявність інструкцій або приблизного переліку питань для проведення інструктажів (вступного і первинного).


12.Журнали:

а/ реєстрації інструктажів з ОП і БЖД:

- вступного;

- первинного, повторного, позапланового та цільового;

- інструктажів з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, в майстернях, спортзалі і майданчику, при проведенні екскурсій та позашкільних, позакласних заходів;

- реєстрації потерпілих від нещасних випадків;

- реєстрації інструкцій з охорони праці в школі;

- реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці;

- обліку проведення оперативного контролю за станом охорони праці.


13.Протоколи:

- випробування заземлюючого пристрою на опір розтікання електричного струму ;

- вимірювання опору ізоляції електричних провідників;

- перевірки засобів індивідуального захисту.


14.Документи про стан випробування котлів і систем опалювання.


15.Положення про організацію роботи з охорони праці в установах освіти та положення про розслідування і облік нещасних випадків. Наявність бланків актів форми Н-1; Н-2; НВТ.


16.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

17.Правила протипожежної безпеки. Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. Поетажні плани евакуації працюючих і учнів на випадок пожежі.


18.Наявність інструкцій з пожежної безпеки.


19.Розподіл обов'язків працівників на випадок виникнення пожежі