litceymos.ru 1


Методичні рекомендації

з питань психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку в дошкільному навчальному закладі


1. ВСТУП


Як показує практика, діти починають відвідувати дошкільні заклади дуже рано. Для того, щоб перебування малюка в дитячому садочку було комфортним, повноцінно розвивалися його духовні та фізичні сили, необхідно створити відповідне середовище та налагодити взаємодію педагогів з батьками.

Ранній вік є найбільш відповідальний період життя дитини, коли формуються фундаментальні здібності, що визначатимуть подальший її розвиток. У цей період складаються ключові якості як пізнавальна активність, довіра до світу, впевненість у собі, доброзичливе ставлення до людей, творчі можливості, загальна життєва активність.

Проте ці якості та здібності не виникають автоматично, як результат фізіологічного дозрівання. Їх становлення потребує певних форм спілкування дорослої людини з дитиною та їхньої спільної діяльності.

Для дитини раннього віку основними напрямами розвитку є:

- зміна провідних мотивів діяльності;

- емоційно-ділове та предметне спілкування;

- предметні дії та предметна діяльність;

- наочно-дієве мислення;

- оволодіння різними навичками в процесі наслідування;

- становлення уявлень про себе;

- закріплення навичок самообслуговування;

- активізація самостійності в побуті та формування потреби у визнанні власних досягнень


Основні завдання, що стоять перед педагогічним колективом, який приймає дітей раннього віку

Загальновідомо, ступінь адаптації дитини в дитячому садочку визначає її психічне, фізичне здоров'я. Різне подання нового приміщення, нових іграшок, нових людей, нових правил життя – це емоційний і інформаційний стрес. Тому основними завданнями педагогічного колективу при роботі з дітьми раннього віку є:


- створення атмосфери безпеки та комфортного оточення;

- розуміння внутрішнього світу дитини та прийняття її такою, якою вона є;

- надання дитині більшої свободи та самостійності.

Для виконання цих завдань необхідна злагоджена співпраця кожного з учасників освітньо-виховного процесу.

Орієнтирами для роботи колективу мають стати загальновідомі принципи побудови освітньо-виховного простору :

- гуманізація – орієнтація на дитину як унікальну неповторну особистість;

- єдність національного і загальнолюдського – природне входження дитини в духовний світ;

- розвиваюче виховання – орієнтація на якісні зміни в цілісній системі особистості дитини;

- творчий розвиток – підбір педагогів високої кваліфікації, творчо орієнтованих, захоплених своєю справою;

- оптимізація навчально-виховного процесу – досягнення кожним вихованцем найвищого для нього рівня розвитку творчих здібностей.

Насамперед треба акцентувати увагу на створенні оптимальних умов для всебічного розвитку кожного вихованця, враховуючи, зокрема такі його компоненти:

- фізичний (стан здоров'я, навички безпечної життєдіяльності, гігієнічні навички);

- емоційно-соціальний (знайомство з оточуючими людьми, усвідомлення себе, емоції та почуття, спілкування, спільна діяльність);

- пізнавальний (сприймання навколишнього, уявлення про властивості предметів, розвиток мови, уяви, пам'яті);

- мовленнєвий (звуковимова, словник, граматична будова, мовлення);

- екологічний (сприймання об'єктів природного довкілля, уявлення про властивості об'єктів та явищ природи);

- художньо-естетичний (ознайомлення з творами мистецтва, дитяча творчість, художньо-практична діяльність).

Самоцінність дошкільного дитинства полягає у тому, що саме в цей період народжується особистість, закладається фундамент усіх без винятку якостей і тільки на такому фундаменті можливий перехід дитини на наступну сходинку вікового шляхуП. Організація життєдіяльності дітей раннього віку в дошкільному закладі


Відповідно до вимог Базової програми "Я у Світі" для дітей раннього віку в дошкільному закладі дорослий забезпечує гігієнічний догляд, піклується про збереження їхнього фізичного й психічного здоров'я, створює комфортні умови для реалізації природних сил та збагачення практичного досвіду спілкування з навколишнім середовищем.

Найважливішим механізмом повноцінного розвитку особистості з раннього дитинства є різноманітні види діяльності дитини: спілкування, гра, рух, праця, малювання. У період раннього дитинства – це предметна діяльність.

Предметне середовище в цілому або його окремі фрагменти – це завжди поле дитячої діяльності, її об'єкти, умови, засоби досягнення мети.

Адекватне та стимулююче розвиток дитини предметно-розвивальне середовище – одна з умов підвищення ефективності психолого-педагогічної роботи з малюком.

Для того, щоб предметно-розвивальне середовище виконувало своє основне призначення – створювало умови для повноцінного розвитку провідних видів діяльності та сприяло розвитку типових видів дитячої діяльності - воно повинно задовольняти такі вимоги:

- відповідати можливостям дитини на межі переходу до наступного етапу розвитку, створювати зону найближчого психічного розвитку;

- бути системними, відповідати певному віку та змісту діяльності дітей, а також відображати основи національної культури;

- містить як відомі дитині компоненти, так і проблемні, які підлягають дослідженню, тобто відповідати рівню розвитку когнітивної сфери дитини.

У групах для дітей третього року життя облаштовуються предметно-ігрові куточки та осередки, зокрема для рухової активності, ігор із піском та водою, знайомства дитини з довкіллям, розвивальних ігор, сюжетно-рольової гри, музичного розвитку, читання. Вони є динамічними, їх облаштування легко змінити, щоб максимально забезпечити рухові та пізнавальні потреби малюків.


Кожен осередок повинен заохочувати дітей до певного виду діяльності, сприяти в тому, щоб вони об'єднувалися в групи, вчилися діяти спільно. Вихователі повинні періодично змінювати наповнюваність осередків, орієнтуючись на потреби, інтереси, здібності кожної дитини та тематику спланованої роботи. Усі предмети та іграшки в групах раннього віку повинні бути розташовані на рівні очей дитини, до них вільно можна дістатися, взяти в руки, обстежити, погратися з ними.

Для організації простору для дітей раннього віку в групах велике значення мають іграшки, їх розташування, відповідність до гігієнічних, естетичних, методичних вимог.

Добираємо іграшки в групу за такими критеріями. Перш за все іграшки мають бути різноманітними і цікавими, зробленими з таких матеріалів, що підходить для дітей. Граючись, дитина повинна не тільки тримати іграшку в ріках, вона повинна відчути її запах, почути звуки, що видає іграшка.

В групі має бути по кілька однакових іграшок, щоб дитині не доводилося чекати, аби погратися з уподобаною. Коли є багато іграшок і вихователь пропонує дитині вибирати, вона робить свої перші кроки до самостійності.

І ще одна головна ознака – іграшка повинна легко піддаватися санітарній обробці.

Розміщуємо іграшки так, щоб їх було добре видно і дитина могла вільно обирати. Важливо, щоб, стоячи посередині ігрової кімнати, дитина охоплювана поглядом велику кількість можливостей, наданих їй впорядкованим простором. Тому полиці з іграшками мають бути розташовані так, щоб дитина змогла самостійно вибрати іграшку, дотягтися і взяти потрібну.

Звичайно, не забуваємо про те що усі полиці, шафки, стелажі повинні бути міцно прикріплені до підлоги.


Предмети, які допоможуть розвивати у дітей

навички спілкування один з одним та з дорослими:

- книжки з товстими сторінками з тканини чи картону; книжки, які складаються ; книжки з повторами з римуваннями, з передбачуваним кінцем, із зрозумілими і простими малюнками;


- альбоми, плакати з фотографіями (членів родин, дітей у діяльності, знайомих предметів);

- іграшки для складання стислих розповідей;

- різні предметні картинки;

- ярлички на полицях з іграшками.


Предмети, які розвиватимуть органи чуттів у дітей:

- рухливі іграшки;

- предмети для навішування на стіну (різні фактури, до яких дітям приємно було б доторкатися);

- звучні іграшки;

- обладнання для ігор з піском і водою;

- м'які м'ячі;

- предмети різної форми, кольору, розміру;

- мішечки, баночки з крупою, бобами, піском, камінцями;

- сенсорні килимки, столики, сенсорні черепахи, сенсорна карусель.


Іграшки, що сприяють розвитку навичок тонкої моторики:

- іграшки, які "розгортаються";

- велике намисто;

- мозаїка з великими отворами і великими яскравими деталями;

- картонні коробки з кришками.


Ш. Організація роботи з дітьми раннього віку

в адаптаційний період


Предметна діяльність у дітей раннього віку розвивається у контексті й завдяки повноцінному особистісному спілкуванню з дорослим не втрачають свого значення, а й набувають специфічної ролі.

Можливо, перш за все потрібно вислухати кожного, хто сам має бажання бути вихователем дітей раннього віку; дати можливість педагогу самостійно оцінити власні можливості та рівень професіоналізму, особистісні якості, які необхідні саме вихователям малят.


Організація роботи з дітьми раннього віку в адаптаційний період в нашому дитячому садку можна подати у вигляді схеми:


Дитина
ДорослийВступ до дошкільного закладу

Збирання інформації загального характеру про дитину
Перший прихід у групу
Влаштування малюка, попереднє орієнтовне визначення рівня адаптаціїПерші дні відвідування дитячого садка

Визначення заходів для успішної адаптації. Оцінка типової для малюка поведінки, а також рівня адаптації
Перебування в групі
Спостереження за поведінкою дитини, оцінка ефективності заходів, їх корекція у разі потреби
Поступове входження в активне життя групи
Закінчення спостережень за процесом адаптації1У. Робота з батьками

Робота з батьками починається з презентацією садка. Під час співбесіди з завідуючою батьки заочно знайомляться з педагогічним колективом. Для цього створено альбом самопрезентації вихователів закладу, в якому розміщено фотографії вихователів, відомості про їхню освіту, професійне зростання, відгуки батьків колишніх вихованців про роботу педагога.


Наступним кроком у знайомстві з роботою дошкільного закладу є оглядини батьками разом із малюком приміщень групи, де буде перебувати дитина, запрошувати їх до участі в "Днях відкритих дверей".

Крім того, батьки отримують "Пам'ятки для успішної адаптації дітей", також їм пропонується заповнити "Соціально-демографічний паспорт дитини та сім'ї".


Додаток №1


Соціально-демографічний паспорт дитини та сім'ї


Шановні батьки !

Ваша дитина почала відвідувати дитячий садок.

Це новий і не зовсім простий етап для вас і малюка. І наше з вами спільне завдання, щоб цей період – від першої зустрічі з вихователем і дітьми до випускного ранку - був радісним, цікавим і бажаним.

Ми раді вітати вас у нашій дитсадівській родині і сподіваємось на щирі стосунки задля добра вашої дитини.

Просимо заповнити анкету, яка дозволить скорегувати індивідуальну роботу з дитиною.


Дані про дитину.


1.Прізвище, ім'я по батькові вашої дитини (повне) ____________________________________________________

2.Як би ви хотіли, щоб дитину називали у садочку ___________________________________________________

3.Дата народження вашої дитини ______________

4.Будь ласка, вкажіть імена та вік сестричок та братиків вашої дитини, ступінь родинності ______________

5.Чи відвідувала ваша дитина раніше дитячі дошкільні заклади ?__________

6.Скільки разів і чим хворіла дитина в минулому році ? __________________

7.Які хронічні захворювання має ваша дитина ?___________________________________________________

8.Чи має вона відхилення в органах зору, слуху, дефекти мови, інші особливості ____________

9.Чи відвідує ваша дитина гуртки, секції з розвитку дитячої творчості ?______________

10.Чи має вона відхилення в органах зору, слуху, дефекти мови, інші особливості ________________


11.Чи має ваша дитина особливості медичні показання щодо харчування ? Які саме ? _______________

12.Хто з ваших рідних чи знайомих може забирати дитину з дитячого садочка (назвіть , будь ласка, прізвища, імена, по батькові цих осіб):

1._____________________

2._____________________

3._____________________

Дані про батьків:

1. Прізвище, ім'я, по батькові, вік, освіта, ким працює, контактні телефони

мама _______________

тато _______________

2.Домашня адреса _____________________

3.Чому ви обрали саме наш садочок ___________________

4.Чи влаштовує Вас режим роботи з 7.30 до 19.30 ____________________

5.Ваші особисті побажання дитячому закладу : ________________________________________________________

Дякуємо за щирі та відверті відповіді !


Подальша робота з батьками вибудовується через щоденні бесіди з вихователем щодо поведінки дитини в садочку та вдома з метою відпрацювання єдиних вимог. Батьки отримують індивідуальні консультації психолога, відвідують тематичні батьківські збори, приймають активну участь в обговоренні питань покращення матеріальної бази групи.

Крім того вихователь протягом перебування малюка у дошкільному закладі збирає його "портфоліо": поробки та малюнки, зроблені дитиною самостійно та разом з вихователем. Таким чином, батьки бачать, що їхня дитина не просто перебуває під наглядом дорослого, а вихователі опікуються її проблемами, радіють її успіхам. Це допомагає встановити з батьками дитини більш довірливий контакт, що допомагає виявити скриті проблеми в розвитку дитини та своєчасно вирішити їх.


Контроль з боку керівника дошкільного

закладу за адаптацією малюків

Початок відвідування дошкільного закладу – перший серйозний етап соціального життя дитини. Чітка, злагоджена робота педагогів дошкільного закладу, сприятливий мікроклімат у групі, взаємодія персоналу з батьками – запорука оптимального перебігу адаптації дітей раннього віку до закладу.Додаток № 2


План заходів

психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку


Етапи роботи

Форма організації

Відповідаль

ні особи

Інструмента

рій

Підготовчий етап

Самоаналіз готовності педагога до роботи з дітьми

вихователь

анкети для самооцінювання

Батьківські збори "Найкращі умови для найменших"

вихователь, психолог

арт-техніка "Портрет вихователя для найменших"

Презентація методичних посібників для роботи з дітьми

вихователь
Конкурс-огляд готовності приміщень груп до навчального року

вихователь
Етап адаптації

Збір та аналіз інформації для прогнозування адаптації вихованців


психолог, вихователі

картки нервово-психічного розвитку

Створення банку даних про сім'ї вихованців

завідуюча

соціально-демографічний паспорт дитини та сім'ї

Спостереження за дітьмиПервинна психодіагностика

психолог, вихователь
Паспортизація груп

психолог, вихователь

бесіди, інтерв'ю, анкети

Підсумковий етап

Поглиблення психодіагностики дітей "Групи ризику"


психолог, вихователь

бесіди, інтерв'ю, анкети
Корекційно-відновлювальна робота з дітьми "групи ризику"

вихователі, психолог

спостереження

консультації


Додаток № 3


Анкета

для самоаналізу діяльності вихователя


Прізвище, ім'я, по-батькові вихователя ______________

Освіта ____________________

Педагогічний стаж ________________

Стаж роботи в ДНЗ ___________________

Професійні якості вихователя за такими параметрами:


Знання дошкільної педагогіки і психології

Знання основ гігієни та педіатрії

Знання етики та естетики

Навички проведення занять, організації та методики виховної роботи

Початковий рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Достатній рівень

Високий рівень


Визначте, будь ласка за допомогою нумерації з нижче наведених особистісних якостей найбільш значимі для Вас.


Особистісні якості

Ранжування

Присутня у повній мірі

Не вистачає


Любов до дітей


1

*
Уміння співчувати іншим

2

*
Комунікативні здібності

3


*
Тактовність, доброзичливість в спілкуванні


4

*
Рефлексія, уміння аналізувати свою діяльність

8

*
Організаторські здібності

7

*
Відповідальність


5

*
Артистичні, творчі здібності

6

*
Врівноваженість, емоційна стабільність

9

*
Спостережливість та уважність

10
*

Ерудованість

11
*

Впевненість в собі, висока адекватна самооцінка

12
*

Грамотна виразна мова

13

*