litceymos.ru   1 ... 5 6 7 8 9 10


*Якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 2.

** Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

***Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

****Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.


Сторінку заповнив ________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 2


Види економічної діяльності юридичної особи

№ з/п

Код виду економічної діяльності

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним)
.
...

..

......

..

....

..

...

...

..

Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб<< предыдущая страница   следующая страница >>