litceymos.ru   1 2 3

Розділ V. Змінність навчання та групи подовженого дня
--------------------------------------------------------------------------

| | N | Навчання | Групи подовженого дня |

| |ряд-| у 2-гу зміну | |

| | ка |---------------+--------------------------------------------|

| | |кількість|у них|кількість| у них | з них| крім того, |у них|

| | | класів |учнів| груп |учнів -| учнів| груп, які |учнів|

| | | | | |усього | 1-4-х| працюють за | |

| | | | | | |класів|кошти батьків| |

|------+----+---------+-----+---------+-------+------+-------------+-----|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|------+----+---------+-----+---------+-------+------+-------------+-----|

|Усього| 01 | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Розділ VI. Відомості про учнів, які закінчили
даний клас і переведені до наступного класу
або закінчили навчальний заклад у 20__ році
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)-----------------------------------------------------------------------------------------

| | N |1-й |2-й |3-й |4-й |5-й |6-й |7-й |8-й |9-й |10-й| 11-й клас |12-й|

| |ряд-|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|--------------------|клас|

| | ка | | | | | | | | | | |закінчили|переведені| |

| | | | | | | | | | | | | заклад | до 12-го | |

| | | | | | | | | | | | | | класу | |

|------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+----------+----|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+----------+----|

|Усього| 01 | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------


З графи 9: кількість учнів 9-го класу, які одержали
свідоцтво про базову загальну середню освіту
(02), ______
кількість учнів 9-го класу, які не одержали
свідоцтво про базову загальну середню освіту
(03), _______
З граф 11 і 13: кількість учнів 11(12)-го класу, які одержали
атестат про повну загальну середню освіту
(04), _______
з них нагороджені: золотою медаллю (05) _____,
срібною медаллю (06) ______
кількість учнів 11(12)-го класу, які не одержали
атестат про повну загальну середню освіту (видано
табель успішності) (07), _______

Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з
рядка 02 (08) ________, з рядка 03 (09) _________, з рядка 04 (10)

______, з рядка 07 (11) _________

Крім того:

Кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову
загальну середню освіту (12), ______

Кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну
середню освіту (13), ______

Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з
рядка 12 (14), ______, з рядка 13 (15) _________

Кількість випускників 11-12-х класів, які пройшли тестування
(16), ________

Розділ VII. Відомості про класи Розділ VIII. Гуртки, секції,

і класи-комплекти організовані закладом

-------------------------------------------------- -----------------------------------------

| Назва | N | Кількість класів | | Назва | N |Гуртків,|У них|

| показника |ряд-| і класів-комплектів | | показника |ряд-| секцій |дітей|

| | ка |------------------------| | | ка | | |

| | |усього|з них до 15 учнів| |-------------------+----+--------+-----|

|------------------+----+------+-----------------| | А | 1 | 2 | 3 |

| А | Б | 1 | 2 | |-------------------+----+--------+-----|

|------------------+----+------+-----------------| |Усього (сума даних | 01 | | |


|Кількість | 01 | | | |рядків 02-07) | | | |

|1-4-х класів і | | | | |-------------------+----+--------+-----|

|класів-комплектів | | | | |у тому числі | | | |

|(сума даних | | | | |за напрямом: | | | |

|рядків 02-05) | | | | |науково-технічний | 02 | | |

|------------------+----+------+-----------------| |-------------------+----+--------+-----|

|з них у складі | | | | |еколого- | 03 | | |

|учнів: | | | | |натуралістичний | | | |

|одного класу | 02 | | | |-------------------+----+--------+-----|

|------------------+----+------+-----------------| |туристсько- | 04 | | |

|двох класів | 03 | | | |краєзнавчий | | | |

|------------------+----+------+-----------------| |-------------------+----+--------+-----|

|трьох класів | 04 | | | |фізкультурно- | 05 | | |

|------------------+----+------+-----------------| |спортивний | | | |

|чотирьох класів | 05 | | | |-------------------+----+--------+-----|

-------------------------------------------------- |художньо- | 06 | | |

|естетичний | | | |

|-------------------+----+--------+-----|

|інший | 07 | | |

-----------------------------------------

Розділ IX. Відомості про приміщення
та матеріальну базу---------------------------------------------------------------------------

| Назва показника | N |Усьо-| Назва показника | N |Усьо-|

| |ряд-| го | |ряд-| го |

| | ка | | | ка | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

| А | Б | 1 | А | Б | 1 |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Загальна площа всіх | 01 | |Чи є в закладі | 30 | |

|приміщень (кв.м) | | |(1 - так, 0 - ні) | | |


|-------------------------+----+-----|Фізкультурна зала | | |

|з них здано в оренду | 02 | | | | |

|(кв.м) | | | | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Крім того, площа | 03 | |Басейн | 31 | |

|орендованих приміщень | | | | | |

|(кв.м) | | | | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|З рядків 01 та 03 - | 04 | |Кімната для зберігання | 32 | |

|кількість класних кімнат | | |зброї | | |

|(уключаючи навчальні | | |-------------------------+----+-----|

|кабінети і лабораторії) | | |Тир | 33 | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Їх площа (кв.м) | 05 | |Навчально-дослідна | 34 | |

| | | |ділянка (арів) | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

| Кількість | 06 | |Підсобне господарство | 35 | |

| навчальних кабінетів | | |-------------------------+----+-----|

|Математики | | |Опалення (1 - центральне | 36 | |

|-------------------------+----+-----|або власна котельня, | | |

|Фізики | 07 | |2 - пічне) | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Хімії | 08 | |Водогін | 37 | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Біології | 09 | |у тому числі з гарячою | 38 | |

| | | |водою | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Української мови і | 10 | |Їдальня або буфет з | 39 | |

|літератури | | |гарячим харчуванням | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Інших мов і літератур | 11 | |число посадкових місць | 40 | |


| | | |у їдальні або буфеті | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Іноземної мови | 12 | |у т.ч. у пристосованих | 41 | |

| | | |приміщеннях | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Усіх кабінетів з | 13 | |Кількість поверхів в | 42 | |

|лінгафонним обладнанням | | |основній будівлі закладу | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Основ інформатики й | 14 | |До якого поверху є | 43 | |

|обчислювальної техніки | | |безперешкодний доступ | | |

|-------------------------+----+-----|дітей-інвалідів | | |

| |комп'ютерних | 15 | | | | |

| |класів | | | | | |

| у них: |----------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

| |робочих місць з | 16 | |Кількість окремих | 44 | |

| |комп'ютером | | |будівель (уключаючи | | |

|-------------------------+----+-----|навчальні майстерні та | | |

|Інших кабінетів | 17 | |пришкільний інтернат) | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Підключення до мережі | 18 | | з них: | 45 | |

|Internet (1 - так, 0 - | | |потребують капітального | | |

|ні) | | |ремонту | | |

|-------------------------+----+-----| | | |

|Кількість комп'ютерів у | 19 | | | | |

|закладі - усього | | | | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

| з них: |не працюють | 20 | |перебувають в аварійному | 46 | |

| | | | |стані | | |

| |----------------+----| |-------------------------+----+-----|

| |термін придбання| 21 | |Чисельність учнів, які | 47 | |

| |становить понад | | |проживають на відстані | | |


| |5 років | | |більше 3 км від закладу | | |

| |----------------+----+-----|і потребують підвезення | | |

| |використовуються| 22 | | | | |

| |для | | | | | |

| |управлінсько- | | |-------------------------+----+-----|

| |господарської | | | у тому числі: | 48 | |

| |діяльності | | |учнів, для яких | | |

| |----------------+----+-----|організовано підвезення | | |

| |у т.ч. для | 23 | | | | |

| |ведення | | | | | |

| |бібліотечного | | | | | |

| |фонду | | | | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Кількість мультимедійних | 24 | |з них за програмою | 49 | |

|проекторів | | |"Шкільний автобус" | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|Кількість комп'ютерних | 25 | |учнів, які проживають | 50 | |

|програмних засобів | | |у пришкільному | | |

|навчання, які | | |інтернаті | | |

|використовуються в | | |-------------------------+----+-----|

|навчальному процесі | | | Бібліотечний фонд | 51 | |

|-------------------------+----+-----|Кількість книг, брошур, | | |

| у тому числі за | 26 | |журналів (примірників) | | |

| предметами: | | |-------------------------+----+-----|

|природничо-математичного | | |у тому числі | 52 | |

|циклу (математика, | | |підручників - усього | | |

|фізика, хімія, біологія, | | | | | |

|географія) | | | | | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|гуманітарного циклу | 27 | |з них для: 1-4-х класів | 53 | |

|(мова, література, | | |-------------------------+----+-----|

|історія, природознавство)| | | 5-9-х класів | 54 | |

|-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----|

|З рядка 25: | 28 | | 10-11(12)-х | 55 | |

|сертифікованих | | | класів | | |

|-------------------------+----+-----| | | |

|Кількість майстерень | 29 | | | | |

---------------------------------------------------------------------------

Розділ X. Педагогічні працівники------------------------------------------------------------------

| Назва |N рядка|Усього| Назва |N рядка|Усього|

| показника | | | показника | | |

|-----------------+-------+------+----------------+-------+------|

| А | Б | 1 | А | Б | 1 |

|-----------------+-------+------+----------------+-------+------|

|Кількість | 01 | |в інтернаті | 05 | |

|учителів | | |при закладі | | |

|-----------------+-------+------+----------------+-------+------|

| з них мають | 02 | | з них мають | 06 | |

| основну роботу | | | основну роботу | | |

|-----------------+-------+------+----------------+-------+------|

|Кількість | 03 | |у школі- | 07 | |

|вихователів: | | |інтернаті | | |

|у групах | | | | | |

|подовженого дня | | | | | |

|-----------------+-------+------+----------------+-------+------|

| з них мають | 04 | | з них мають | 08 | |

| основну роботу | | | основну роботу | | |

------------------------------------------------------------------

---------------

* Крім того, кількість учителів, що працюють у спеціальних
класах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, організованих при денних загальноосвітніх
школах (школах-інтернатах) (09), _______ та кількість таких класів

(10) ______ (рядки 09 і 10 не заповнюють спеціальні школи

(школи-інтернати)

Довідкова інформація (дані не включаються до жодного з
розділів звіту):

кількість груп для дітей дошкільного віку, організованих для
їх підготовки до школи (01) _______, у них дітей (02)______

"___"_____________ 20__ р. Керівник (заступник керівника)

__________________________ М.П. ______________________________
(прізвище та телефон (підпис та прізвище)
виконавця)

Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного
забезпечення О.М.Щеглова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
09.04.2008 N 304

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2008 р.
за N 397/15088


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-1
"Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу"
I. Загальні положення

1.1. Форма звітності N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього
навчального закладу" (далі - звіт) поширюється на всі денні
загальноосвітні навчальні заклади (далі - заклад) незалежно від
форм власності та підпорядкування.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється
печаткою закладу.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни
та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

1.4. Звіт щороку складається денними загальноосвітніми
навчальними закладами за станом на 5 вересня та подається не
пізніше 10 вересня:

місцевому органу управління освітою (2 примірники);

своїй вищій організації (для державних і комунальних
закладів, крім системи Міністерства освіти і науки України).

II. Порядок складання звіту

2.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами

законодавства, зокрема статтею 9 Закону України "Про загальну

середню освіту" ( 651-14 ) положеннями про відповідний тип
загальноосвітнього навчального закладу, затвердженими в
установленому законодавством порядку, та статутом
загальноосвітнього навчального закладу.

2.2. В адресній частині бланка необхідно вказати тип закладу:
середня загальноосвітня школа із зазначенням ступеня,
спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня,
гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа-інтернат,
спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(указати якого), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат),
школа соціальної реабілітації. Навчально-виховні комплекси,
об'єднання вказують, у складі яких саме типів і рівнів акредитації
закладів вони створені: дошкільний навчальний заклад - середня
школа із зазначенням ступеня, школа - позашкільний навчальний
заклад, школа - професійно-технічний навчальний заклад тощо.

2.3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного
навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну
звіту, то після повної назви і номера закладу необхідно вказати
літеру Н.

2.4. При визначенні типу місцевості слід мати на увазі, що до
міських населених пунктів належать міста різних рівнів
підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і
селища незалежно від їх адміністративного підпорядкування.

2.5. Графу "Коди" в розділах 2 і 3 звіту денні
загальноосвітні навчальні заклади не заповнюють.

III. Заповнення розділу I
"Контингенти учнів за класами"

3.1. У розділі I у рядках 01-15 наводяться дані про кількість
класів та учнів у них.

3.2. Рядок 01 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати) та класи для дітей, які потребують

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, організовані при

денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах).

3.3. Рядок 02 заповнюють загальноосвітні навчальні заклади,
які організували навчання учнів 1-х класів у дошкільних навчальних
закладах.


3.4. Навчально-виховні об'єднання (школи-садки) дані про
перші класи вказують за рядком 03.

3.5. Дані рядка 15 дорівнюють сумі даних рядків 01-14 за
всіма графами.

3.6. Графу 5 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за
наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не
забезпечуються одягом, взуттям, м'яким інвентарем та харчуванням.

3.7. У графі 6 необхідно навести дані про кількість учнів,
які навчаються індивідуально (без учнів, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку).

3.8. У графах 7 і 8 наводяться дані про учнів, які навчаються
в загальноосвітніх навчальних закладах (без спеціальних) і
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Дані
цих граф не включаються до графи 2.

3.9. Відомості про учнів спеціальних класів, які організовані
при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(класів інтенсивної педагогічної корекції, класів для
розумово-відсталих тощо), необхідно навести за графою 9 (до
графи 2 ці дані не включаються). У цьому разі слід зробити
примітку до даного розділу, у якій зазначити, з якими саме вадами
розумового або фізичного розвитку діти навчаються в спеціальних
класах. Спеціальні школи (школи-інтернати) цю графу не заповнюють.

3.10. Графи 10-12 заповнюють денні загальноосвітні навчальні
заклади всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування. До числа дітей, позбавлених

батьківського піклування, належать ті, що залишилися без
піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав,
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням
батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами
внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки,
а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких
відмовились батьки, та безпритульні діти, які були покинуті
батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони
виховувались, і не мають певного місця проживання. Відсутність
батьків підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтв
про смерть, рішень судів, а також довідками закладів охорони
здоров'я і органів внутрішніх справ, які оновлюються раз на
півроку, тощо), які є підставою для надання цим дітям
матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним
законодавством України.

3.11. У графах 13, 14 наводяться дані про кількість класів з
наповнюваністю більше 25 учнів та з них більше 27 учнів.

3.12. Рядок 18 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати) для дітей з вадами фізичного розвитку.

3.13. Заклади для сліпих дітей, у яких навчаються слабозорі
діти, та заклади для слабозорих, у яких навчаються сліпі діти,
заповнюють відповідно рядки 19 і 20.

3.14. Рядки 21 і 23 заповнюють денні загальноосвітні
навчальні заклади всіх типів. У рядку 21 наводяться дані про всіх
учнів, які користуються гарячим харчуванням, уключаючи і дані про
учнів, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи,

незалежно від категорії потерпілих, а до рядка 22 включаються дані


<< предыдущая страница   следующая страница >>