litceymos.ru   1 ... 2 3 4
Сторінку 3 заповнив(підпис) (ініціали, прізвище)

Про фізичну особу – підприємця9:
 

– види діяльності;
 

– дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
 

– відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби,

Пенсійного фонду України:– дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;

– дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; 

– дані органів статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

– дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску – фізичної особи – підприємця, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
– термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи – підприємця;

 


– дані про перебування фізичної особи – підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;

– прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця;– відомості про строк, визначений фізичною особою – підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної

особи – підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 

– дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для його внесення;


 

– дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для її внесення;
 

– місцезнаходження реєстраційної справи;
 

– інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем;
 

– дані про реєстраційну(і) дію(ї).
Сторінку 4 заповнив(підпис) (ініціали, прізвище)


__________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.

2 Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

3 Заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


4 Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

5 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.

6 Заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

7 Крім органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб.

8 Тільки для органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб.

9 Заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


<< предыдущая страница