litceymos.ru   1 2 3 4

VІІІ. До вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців додатково внести (зазначити один або декілька критеріїв установленням відповідної позначки Ѵ)6:Про юридичну особу:

 

– центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

 

– перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа; частки кожного із засновників (учасників);
 

– дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування;7

 

– види діяльності;

 

– відомості про органи управління юридичної особи; 

– прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори; 

– дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

 

– дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;
– дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу; дата створення юридичної особи;8

 

– назва установчого документа; дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту; 

– дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

 

– дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; відомості про розпорядника майна, санатора;

 

– відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;
 

– відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення

юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;


 


– дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;


 

– дата відміни державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення; 

– дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа; 

– дані про юридичних осіб – правонаступників;
 

– номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 

– місцезнаходження реєстраційної справи; 

– відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби,

Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;
– дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;


 

– дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
– дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску – юридичної особи, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
– термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;


 

– інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою;

 

– дані про реєстраційну(і) дію(ї).
<< предыдущая страница   следующая страница >>